W ramach produktów WAPRO ERP użytkownik ma do dyspozycji moduł analityczny WAPRO Analizy. Podstawowy zakres to generowanie raportów w formie tabel przestawnych, które są przygotowane przez producenta. Jedną z zalet jest możliwość podpinania własnych analiz w oparciu o widoki analityczne czyli widoki SQL, które są interpretowane jako raporty tabelaryczne pozwalające w sposób bardziej elastyczny niż zwykłe tabele przetwarzać dane.

Aby dodać nowy widok należy w programie wybrać w menu po lewej Widoki analityczne następnie grupę do jakiej chcemy przypiąć widok np. do analiz WAPRO Mag czyli Analizy magazynowo sprzedażowe a następnie Dodaj.

W oknie definiowania widoku należy zaznaczyć np. Widok oparty o listę, wskazać grupę, podać nazwę analizy widoczną w prorgamie oraz nazwę widoku T-SQL z bazy.

Ja dla testów podpinam WIDOK_ARTYKUL następnie w zakładce Konfiguracja kolumn i warunku ważne jest aby zaznaczyć kolumnę, która jest unikalnym kluczem w tym przypadku będzie to IdArtykulu.

Użytkownik powinien sobie wybrać kolumny jakie chce mieć do dyspozycji i po zapisaniu może uruchomić raport.

WAPRO Analizy widoki analityczne

WAPRO Analizy widoki analityczne

Po uruchomieniu użytkownik może zmieniać położenie kolumn, może wyszukiwać dane.

Dodatkowo w zakładce konfiguracji kolumn w polu Typ podsumowania może definiować funkcje agregacji danych np. Suma, Średnia min/max itp.

Widoki pozwalają bardzo elastyczne przetwarzanie i analizę danych. Widok może zostać opublikowany bezpośrednio w WAPRO Mag co pozwala szybko uzyskiwać do niego dostęp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *