Prezydent w dniu dzisiejszym (19.11.2018 r.) podpisał ustawię o tzw. PPK czyli pracowniczych planach kapitałowych. Co to oznacza? Rewolucja w oszczędzaniu dla wszystkich zarówno pracowników jak i pracodawców.

Co najważniejsze?

Ustawa wchodzi w życie dn. 01.01.2019 z półrocznym vacatio legis. Największe firmy czyli te zatrudniające powyżej 250 pracowników, zaczną stosować przepisy od 01.07.2019 r., firmy zatrudniające co najmniej 50 osób – od 01.01.2020 r. a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób od 01.07.2020 roku, pozostałe podmioty od 01.01.2021 r.

PPK dotyczyć ma wg szacunków rządu około 11.5 mln pracowników, którzy będą mogli odprowadzać podstawową składkę od 2 do 4 procent wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacał będzie składkę 1.5 procent do 4 procent wynagrodzenia – maksymalny limit składki w związku z tym wynosi 8%.

Pracownik może zejść poniżej 2 procent przy założeniu, że nie będzie to mniej niż 0.5 procenta, jeżeli wynagrodzenie osiągane przez niego z różnych źródeł nie przekracza w danym miesiącu 1.2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Państwo z kolei jako marchewkę i bonus powitalny w kwocie 200 zł oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *