W programie magazynowo sprzedażwoym WAPRO Mag dostępne są dwie opcje realizowania remanentu czy też spisu z natury (pojęcia używane naprzemiennie).

Jedna z nich to remanent a druga bilans otwarcia.

Jeśli użytkownik rozpoczyna prace z programem i księgowa/księgowy oczekuje od niego tzw. spisu z natury czyli wykazania co posiada na stanie magazynowym w jakich ilościach i za ile to kupił to działanie obydwu funkcji jest jednakowe.

Jeśli jednak użytkownik pracuje z programem i musi sporządzić taki wydruk na koniec okresu rozrachunkowego czyli zazwyczaj koniec roku kalendarzowego to działanie poszczególnych operacji jest diametralnie inne.

Remanent – powoduje wprowadzenie różnic (dodatnich/ujemnych) w stanach magazynowych (oczywiście w cenach zakupu) czyli wyrównanie stanów do faktycznie posiadanych tak aby zgadzały się one fizycznie z tym co w systemie. Po zatwierdzeniu remanentu prezentowany jest dokument w systemie z którego wynika saldo różnic, nowy stan magazynowy i wartość magazynu.

Bilans otwarcia – finalnie również tworzy taki dokument jednak przed jego utworzeniem następuje USUNIĘCIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH, HANDLOWYCH I OPCJONALNIE ROZRACHUNKÓW – operacja jest nieodwracalna więc, nie można skasować BO po to, żeby powstały ponownie te dokumenty w systemie. Jedyna opcja to przywrócenie bazy z archiwum.

Po co zatem taka funkcja? Otóż po pierwsze jeśli nie są skasowane dokumenty i ich pozycje, nie można skasować towaru z kartoteki jeśli występował on na dokumentach (powstałyby osierocone dokumenty). Po drugie czasami klienci chcą oczyścić bazę programu ze starych danych i robią nowe otwarcie od danego roku.

Z punktu widzenia technicznego proces tworzenia jednego i drugiego dokumentu jest analogiczny – opiszę to szerzej następnym razem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.