Częstym pytaniem użytkowników systemu magazynowo sprzedażowego WAPRO Mag jest jak spowodować, żeby system sprzedażowy przenosił uwagi pomiędzy dokumentami.

Zagadnienie to możemy rozpatrywać w kilku kategoriach

  • przenoszenie uwag z kontrahenta na dokumenty
  • przenoszenie uwag pomiędzy dokumentami

Aby przenosić uwagi z kontrahenta na dokumenty należy zmienić ustawienia w konfiguracji firmy w programie do fakturowania WAPRO Mag.

W tym celu wybieramy w menu Administrator | Konfiguracja firmy | w drzewie po lewej wybieramy kontrahenci a następnie po prawej stronie mamy do dyspozycji 2 parametry (domyślnie wyłączone):

  1. Przenoś pole „Uwagi” na dokument handlowy
  2. Przenoś pole „Uwagi” na zamówienie

Należy kliknąć 2 razy w pole wartość lub wybrać przycisk Zmień (F2) po wskazaniu parametru i zmienić wartość z Nie na Tak.

Jak nazwa wskazuje w trakcie wystawiania dokumentu system pobierze po wyborze kontrahenta na dokument uwagi z kartoteki i umieści je w polu Uwagi na danym typie dokumentu.

Opcjonalnie można wybrać wartość Pytaj, która spowoduje pojawienie się dodatkowego pytania czy chcemy na pewno przenieść uwagi na dokument.

WAPRO Mag przenoszenie uwag

Analogiczne parametry możemy ustawić po wybraniu z drzewka po lewej sekcji Dokumenty magazynowe i handlowe oraz podczas podczas realizacji zamówienia z systemu abStore. Poniższy zrzut prezentuje wszystkie opcje przenoszenia uwag w WAPRO Mag.

WAPRO Mag przenoszenie uwag

Należy pamiętać, że ustawienie firmy dotyczy wszystkich użytkowników w danej firmie. Dodatkowo mamy parametr użytkownika (Administrator | Konfiguracja użytkownika | parametry zamówień) Kopiuj uwagi przy realizacji [Ostrzegaj|Brak Reakcji|Kopiuj na dokument]. To ustawienie dotyczy konkretnego użytkownika i dotyczy przenoszenia uwag pomiędzy zamówieniem a dokumentem handlowym lub magazynowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.