Kontynuując opis dotyczący Administratora WAPRO ERP należy poświęcić chwilę na licencje. Licencje można podzielić w różnych przekrojach ale z punktu widzenia technicznego mamy główny podział:

 • Licencje główne
   Licencja główna występuje jedna na serwerze (per dany program) i można z nią skojarzyć wiele baz danych. Licencja ta przypisana jest do jednego podmiotu. Program zlicza wtedy wszystkie jednoczesne połączenia do bazy danych w ramach danego programu, jeśli ich liczba przekroczy liczbę stanowisk w danej licencji to kolejny użytkownik się nie zaloguje.
 • Licencje klienckie
   Licencje klienckie mogą występować w liczbie wielu na jednym serwerze i pozwalają kojarzyć do nich różne bazy danych. Pozwala to obsłużyć sytuację kiedy na jednym serwerze pracuje wiele wiele podmiotów na różnych bazach i chcemy liczyć połączenia per dana licencja (w praktyce per baza).

Zasadniczo tworzenie licencji głównej nie różni się od tworzenia licencji klienckiej poza faktem, że dla licencji klienckiej trzeba podać nazwę pod jaką taka licencja będzie widoczna oraz musi być najpierw utworzona licencja główna aby dodać licencje klienckie.

Kolejny podział licencji to podział ze względu na jej typ – tu sprawa jest troszkę bardziej złożona. Mianowicie różne programy ze względu na swoje zastosowanie mogą być licencjonowane:

 • z podziałem na liczbę stanowisk (to najczęstszy model np. WAPRO Mag)
 • z podziałem na zasoby (np. liczba środków trwałych dla WAPRO Best lub liczba pracowników WAPRO Gang)
 • z uwzględnieniem daty licencji tzw. licencje czasowe (WAPRO Aukcje – podstawowy miernik licencji to czas jej trwania)

Każda licencja może mieć dodatkowo określony wariant np. (Start, Biznes, Prestiż, Prestiż Plus, Biuro), który określa jakie funkcje są w programie dostępne lub nie.

W zakładce licencja po utworzeniu licencji widać ją na głównym oknie oraz jej parametry i stan. Licencja może być w pełnej aktywności lub ograniczonej np. weekendowo (oznacza to, że baza danych była przenoszona z komputera na komputer i wymaga ponownego wprowadzenia kodu aktywacyjnego). Kod aktywacyjny można uzyskać automatycznie po wprowadzeniu parametrów licencji bezpośrednio w administratorze. Można go wygenerować na stronie asystenta internetowego lub w ostateczności przesłać zamówienie do działu aktywacji.

Jeśli użytkownik wykonuje aktualizację płatną czyli przechodzi np. z wersji 8.1X.X na 8.2X.X to po dodaniu nowej licencji na wersję 8.2X.X pojawią się 2 licencje do momentu pełnej aktywności (wprowadzenia kodu aktywacyjnego) do nowo tworzonej licencji.

Aby prawidłowo utworzyć licencję należy podać jej parametry:

 • numer licencji
 • numer seryjny
 • kod tajny (ze zdrapki)

Informacje te uzyskuje się na wydrukowanym certyfikacie wraz z pakietem oprogramowania lub poprzez pobranie certyfikatu online. Aby pobrać certyfikat online należy założyć konto w asystencie internetowym .

Wyjątkiem w zarządzaniu licencją jest program WAPRO Fakturka, którego licencja na sztywno skojarzona jest z numerem NIP przedsiębiorcy, wynika to z faktu, że program jest bardzo mobilny i może być uruchamiany np. z kart SD czy pamięci USB, powyżej opisywane licencje kojarzone są z serwerem, na którym jest zainstalowany program (a w zasadzie serwer bazy danych).

Jeśli w trakcie pracy użytkownik stwierdzi, że potrzebuje dodatkowych stanowisk może zmienić parametry licencji lub zmienić wariant programu. Jeśli nie zaktywuje nowych parametrów w ciągu 30 dni od pierwszej zmiany, program przywróci poprzedni stan licencji. Taka zmiana tymczasowa możliwa jest tylko raz od osiągnięcia pełnej aktywacji licencji.

Powyższe zasady dotyczą zarówno licencji głównej jak i licencji klienckich. Należy pamiętać, że do zarządzania licencją poszczególnych programów służy Administrator WAPRO ERP uruchamiany z menu danego programu/folderu danego programu.

Dodatkowym elementem w administratorze jest zakładka Połączenia, która sprawdza jakie są nawiązane połączenia do bazy danych przez dany program. Pozwala to sprawdzić czy można uruchomić zaawansowane funkcje, które wymagają aby nikt na bazie nie pracował.

W kolejnej części omówię szerzej parametry wiersza poleceń, które pozwalają zautomatyzować pewne operacje z wykorzystaniem Administratora WAPRO ERP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *