Kategoria artykułu to podstawowa jednostka grupująca towary w jakieś kontenery. W WAPRO Mag wyróżniamy dwa rodzaje kategorii:

  1. Kategorie podstawowe
  2. Kategorie wielopoziomowe

Mogą one być używane oddzielnie lub razem, w obydwu przypadkach po instalacji programu mamy dodaną jedną kategorię Ogólna. Obydwa rodzaje kategorii mogą być skonfigurowane w menu Kartoteki > Powiązane z asortymentem > Kategorie asortymentowe | Kategorie wielopoziomowe

Kategorie podstawowe mają większe znaczenie z punktu widzenia użytkownika ponieważ poza tym, że umożliwiają grupowanie mają realny skutek na definicję towaru.

Podczas przypisywania towaru do kategorii system proponuje:

  • jakie rubryki cenowe mają być widoczne w towarze czyli ile różnych cen użytkownik może wpisać do towaru w kartotece i która z nich jest domyślna dla towaru
  • jaki jest szablon numeracji dla towarów jeśli w konfiguracji firmy włączono autonumerację indeksu katalogowego i/lub handlowego (znak # odpowiada jednej cyfrze czyli ### ozacza numer od 001 do 999)
  • dodatkowo proponowany est numer działu w kasie fiskalnej czy też domyślne stawki VAT dla towarów z danej kategorii

Kategorie podstawowe są zawsze na jednym poziomie (drzewo jest płaskie) pozwala to szybko wyszukiwać towary oraz w podstawowym zakresie grupować towary w magazynie. Kategorie te automatycznie podlegają synchronizacji towarów czyli jeśli jest włączona synchronizacja towarów system przenosi nowo dodane kategorie do pozostałych magazynów.

Kategorie wielopoziomowe umożliwiają zagnieżdżanie poziomów co pozwala na bardziej szczegółową kategoryzację np. Producent > Typ urządzeń > Model. Zagnieżdżanie może być do 9 poziomów, pozwala to także efektywniej wykonywać analizy sprzedażowe na różnych przekrojach w WAPRO Analizy lub własnych raportach. Przypisywanie towaru do kategorii wielopoziomowej nie niesie za sobą żadnej dodatkowej konfiguracji dla towaru.

Jak przypisywać towary do kategorii?

Przypisywanie może się odbywać ręcznie poprzez wybranie kategorii ze słownika w trakcie edycji towaru. Rozwiązanie oczywiście ma tą wadę, że trzeba to robić ręcznie dla każdej pozycji.

Edycja towaru WAPRO Mag

Druga szybsza opcja to zaznaczenie wskazanych towarów na liście a następnie przesunięcie ich opcją Drag&Drop (przesuń / upuść) na wskazaną kategorię zwykłą lub wielopoziomową.

Jeśli chcesz zmienić kategorię zwykłą system zapyta czy po zmianie kategorii system ma nadać nowe indeksy dla towaru – zachowaj ostrożność abyś nie zmienił sobie przypadkiem indeksów, które już używałeś w innych towarach.

Czy można zmieniać kategorie w trakcie pracy?

Owszem – pamiętaj tylko, że program nie przechowuje historii powiązań więc wykonując nowe raporty i zestawienia po zmianie kategorii zostanie uwzględniona ich nowa lokalizacja a nie stara przez co mogą nie zgadzać się raporty z tego samego okresu wykonywane w ujęciu kategorii.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.