Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań), są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

W związku z tym w systemie magazynowo handlowym WAPRO Mag wprowadzono obsługę tzw. Pola BDO czyli numeru identyfikacyjnego w bazie danych gospodarowania odpadami.

Numer ten pozyskiwany jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i jest nadawany dla danego podmiotu. Wnioski można pobrać z dedykowanego portalu odnośnie BDO.

Po nadaniu tego numeru niezwłocznie należy zacząć umieszczać go na dokumentach firmowych. Przepisy nie regulują jednak jednoznacznie gdzie dany numer należy umieścić, w związku z tym można pole umieścić przy danych firmy takich jak NIP, REGON, w stopce czy w nagłówku dokumentu.

Weryfikacja faktu czy numer jest nadany możliwa jest do sprawdzenia w portalu w dedykowanej wyszukiwarce.

W programie WAPRO Mag wprowadzono dedykowane pole Numer BDO w edycji danych firmy (System | Firmy / wybór firmy | Popraw).

Pole umieszczone w tym miejscu będzie uwzględnione:

  1. Na wydruku faktury z systemu (wzór systemowy oraz Crystal Reports) oraz wydruk korekty obok danych numeru NIP sprzedawcy
  2. Eksport danych do faktury XML ECOD w dedykowanej sekcji UtilizationRegisterNumber
  3. Możliwość umieszczenia na paragonach z drukarki fiskalnej
    1. EPSON Thorell TM – konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
    2. POSNET Thermal FV EJ LCD – opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj

Uwaga!

Pamiętaj, że większość drukarek posiada moduły serwisowe, które umożliwiają zaprogramowanie dodatkowych linijek nagłówka lub stopki, w których taki numer można umieścić. Skonsultuj to ze swoim opiekunem urządzeń fiskalnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *