Numer BDO w WAPRO Mag

22 listopada 2018 0

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium…