Udostępnione zostały dla użytkowników nowe wersje aplikacji Wapro JPK oraz Wapro Fakir.

Wapro JPK 8.70.2

 • Dodane zostały dwa nowe warianty:
  • Wariant BIURO 10 – nowy wariant dedykowany jest dla małych biur rachunkowych.

   Nowy wariant umożliwia:
   • ręczne przygotowywanie i wysyłanie na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK dla nieograniczonej ilości firm;
   • automatyczne (seryjne) przygotowywanie i wysyłanie na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK dla 10 firm. Podobnie do wariantu BIZNES, z tą różnicą, że wariant BIZNES umożliwiał seryjną wysyłkę z 5-ciu firm.

    Uwaga – dotychczasowy wariant BIZNES będzie dostępny tylko dla aktualnych jego użytkowników aż do zakończenia trwania licencji. Dla nowych użytkowników będzie niedostępny.
  • Wariant ODCZYT – nowy wariant dedykowany jest dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji, natomiast muszą / chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT:
   • Wariant ODCZYT aktywowany jest w najwyższym wariancie dostępnym w momencie aktywacji, w którym zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest dodawanie nowych firm oraz import i wprowadzanie danych.
   • Wariant ODCZYT umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji.

    Uwaga – nie ma możliwości wysyłania plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów.
   • Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji.
    Nie można nabyć programu w wariancie ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej;
   • Okres licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat;
 • Dodana została funkcjonalność odfiltrowania w programie firm nieaktywnych. Firmy nieaktywne nie pojawią się na listach wyboru, a ich dane nie będą przetwarzane.

Wapro Fakir 8.70.2

 • Wariant ODCZYT – dodany został nowy wariant programu, który jest dedykowany dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji, natomiast muszą / chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT:
  • Wariant ODCZYT aktywowany jest w najwyższym wariancie programu dostępnym w tym momencie. W tym wariancie zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest dodawanie nowych firm oraz import i wprowadzanie danych.
  • Wariant ODCZYT umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji.
  • Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji.
   Nie można nabyć programu w wariancie ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej;
  • Okres licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat;
 • W przypadkach wystąpienia konieczności ponownego zalogowania się do programu, na przykład w wyniku hibernacji systemu operacyjnego skutkującego utratą połączenia z bazą danych, ograniczona została ilość pojawiających się komunikatów błędu. W takim przypadku wyświetlone zostanie okno ponownego logowania użytkownika do programu.
 • Automaty dekretujące VAT – dodana została nowa zmienna umożliwiająca wykorzystanie opisu dokumentu w schemacie dekretującym;
 • Dodana została możliwość wklejania kwot ze schowka systemu Windows do dokumentu;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.