W dniu 10.07.2019 r. opublikowane zostały nowe wersje programów z rodziny systemów finansowo księgowych.

WAPRO Fakir 8.41.0

 • Moduł importu dokumentów / schemat pliku WAPRO XML – wariant BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ
  • Schemat pliku WAPRO XML – do schematu pliku XML dodane zostały nowe, opcjonalne sekcje do pozycji dokumentu umożliwiające zautomatyzowanie działania modułu importu dokumentów. Funkcjonalność dedykowana jest dla zewnętrznych systemów wspierających pracę księgowych, które przygotowują dokumenty do zaimportowania do programu WAPRO Fakir w plikach WAPRO XML.

   Sekcja:
   • <POJAZDY> oraz <RODZAJ_KOSZTU> – umożliwiają one dodanie w pozycji dokumentu informacji o rodzaju kosztu związanego z użytkowaniem pojazdów, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich udziału (kwotowo lub procentowo) w kwocie pozycji dokumentu. Jeżeli pojazdy o tych numerach rejestracyjnych znajdują się w kartotece Pojazdy, taki dokument zostanie automatycznie zadekretowany i opisany, tak jak podczas ręcznego księgowania przy użyciu kalkulatora naliczania kosztów pojazdów;
   • <ODLICZENIE> – umożliwia dodanie do pozycji dokumentu informacji o typie odliczenia VAT, jaki ma być zastosowany dla tej pozycji dokumentu;


Dokładna informacja na temat struktury pliku WAPRO XML znajduje się w dokumentacji pliku. Funkcjonalność zaawansowanego dekretowania dokumentów w module importu, w oparciu o informacje dostarczane w pliku WAPRO XML udostępniona została jako usługa subskrypcyjna.

 • Moduł importu dokumentów – dodana została obsługa informacji przekazywanych w nowych sekcjach pliku WAPRO XML. Nowe sekcje są opcjonalne, w związku z tym pliki nie zawierające ich będą obsługiwane tak jak do tej pory.
 • MPK – zoptymalizowano procedury modułu w celu poprawienia jego wydajności – warianty BIURO PLUS, PRESTIŻ;
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie, module importu dokumentów i innych – dodane zostały kolejne rodzaje kwot:
  • Netto w KUP – Część kwoty netto stanowiąca koszty uzyskania przychodów;
  • Netto w nKUP – Część kwoty netto niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów;
 • Okno parametrów wydruku przelewów tworzonych rozrachunków – dodano możliwość wyboru szablonu opisu dla pola „tytułem”.

WAPRO Kaper 8.41.4

 • Wariant PRESTIŻ – od wersji 8.41.4 do programu WAPRO Kaper dodany został wariant PRESTIŻ;
 • WAPRO PPK – w programie dodany został moduł WAPRO PPK przeznaczony do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  Moduł uruchamiany jest z głównego menu programu: Zakładka: Inne | Polecenie: WAPRO PPK – BIURO, PRESTIŻ;
 • Naliczanie składek PPK – w programie dodana została funkcjonalność automatycznego naliczania składek PPK uczestników programu $$PPK$$. Składki naliczane są w trakcie naliczania list płac oraz rachunków do umów cywilno – prawnych. WAPRO Kaper nalicza automatycznie składki PPK, na podstawie informacji otrzymanych z modułu WAPRO PPK – BIURO, PRESTIŻ;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.