W dniu 15.01.2021 r. opublikowane zostały aktualizacje systemów finansowo księgowych (Wapro Kaper oraz Wapro Fakir) oraz kadrowo płacowy Wapro Gang. Wcześniej w tym samym tygodniu opublikowano także Wapro Analizy

Wapro Gang 8.60.4

 1. Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R(11)i PIT-8AR(10) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2432). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2021/01/05/10281) i PIT-8AR (wzór schematu 2021/01/07/10282) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2020.
 3. Zmieniono kolejność walidacji numeru PESEL w oknie „Edycja danych osoby”. Obecnie w przypadku nieprawidłowego numeru PESEL program zadaje pytanie, czy taki numer zapisać i jego weryfikacja zgodności z datą urodzenia nie jest przeprowadzana. W przypadku, gdy numer pesel jest formalnie poprawny przeprowadzana jest kontrola z datą urodzenia.
 4. Wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123). W typach list „Lista podstawowa”, „Lista dodatkowa” i „Premie kw. i premie roczne” wyłączono naliczanie zaliczki na podatek dla osób poniżej 26 roku życia, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką (Art. 21 ust 1 pkt 148 lit c ustawy PDOF). Na potrzeby deklaracji PIT-11 na listach płac wprowadzono składnik techniczny „Absolwent” służący do rozróżnienia osób zatrudnionych na umowę o pracę od osób na umowie absolwenckiej.
 5. W obliczeniach deklaracji PIT-11 zmieniono klasyfikację przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia na liście dodatkowej lub premii kwartalnych i rocznych. Przychody z tych list do kwoty limitu są wykazywane w sekcji G.
 6. Do systemu dodano nowy kod nieobecności „V – 100% zasiłek chorobowy” w związku w wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112) i ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2113). Użycie tego kodu powoduje wypłatę 100% zasiłku z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od wykorzystanych w danym roku ilości dni wynagrodzenia chorobowego. Jego główne zastosowanie to wypłata świadczeń dla zatrudnionych w podmiocie leczniczym niezdolnych do pracy lub przebywających na kwarantannie w związku COVID-19.
 7. Poprawiono problem wyświetlania polskich znaków na niektórych oknach
 8. Poprawiono pozycjonowanie zdjęcia w oknie „Edycja danych osoby”

Wapro Kaper 8.60.4

Dodano nowe wzory obowiązujących deklaracji podatkowych:

 • PIT-4R – wzór 11. Schemat deklaracji elektronicznej był opublikowany 05.01.2021;
 • PIT-8AR – wzór 10; Schemat deklaracji elektronicznej był opublikowany 07.01.2021;
 • PIT-11 – wzór 26. Schemat deklaracji elektronicznej był opublikowany 13.11.2020;

Wapro Fakir 8.60.4

Zmodyfikowano wygląd aplikacji zgodnie z obowiązującymi stylem graficznym zaimplementowanym w pozostałych aplikacjach.

Wapro Analizy 8.60.2

Zmodyfikowano działanie komponentów odpowiedzialnych za wyświetlanie danych w kostkach a także formatowanie wartości procentowych, które nie zawsze prawidłowo działały na niektórych systemach użytkowników w wersji 8.60.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.