W dniu 07.12.2021 r. opublikowaliśmy nową wersję Sprzedaż i Magazyn Wapro Mag o numerze 8.70.2.

W nowej wersji otrzymujecie szereg nowości i zmian w ciekawych obszarach pracy aplikacji. Rozszerzono możliwości usługi BusinessLink jak również wprowadzono możliwości podpisu elektronicznego dokumentów poprzez podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Dodaliśmy także nowych operatorów terminali płatniczych.

Poniżej możesz zapoznać się z pełną listą zmian i nowości

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

BUSINESSLINK

 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą. – S,B,P,PP
 • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink. – S,B,P,PP
 • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink. – S,B,P,PP
 • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony. – S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny umożliwiający użytkownikowi wyłączenie wysyłania pól dodatkowych dla poszczególnych dokumentów. – P,PP
 • Dodano w definicji pola dodatkowego opcję „Uwzględniaj przy eksporcie do bufora (Businesslink)” – umożliwia włączenie konkretnych pól do eksportów danych przez usługę Businesslink. – P,PP
 • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora. – B,P,PP

OGÓLNE

 • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy. – B,P,PP
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli. – P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu. – S, B,P,PP
 • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika. – S, B,P,PP
 • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji. – S, B,P,PP
 • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument. – S, B,P,PP
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ. – S, B,P,PP
 • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie. – S,B,P,PP
 • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości). – S,B,P,PP
 • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku. – S,B,P,PP
 • Dodano przenoszenie wartości pól dodatkowych pozycji z pozycji dokumentów zamówień, ofert, dok. mag. , dok. handlowych za pomocą schowka (kopiowane są pola, których nazwa oraz maska pola zgadza się w definicji). – P,PP
 • Dodano przenoszenie wartość pól dodatkowych z dokumentu handlowego na powiązane z nim dokumenty magazynowe przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. – P,PP
 • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym. – S,B,P,PP
 • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta. – S, B,P,PP
 • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego. – B,P,PP
 • Dodano nową zmienną ILOSC_ODLOZONA  (ilość na dokumentach przychodu odłożona w czasie) w generatorze zamówień. – P,PP

TOWARY

 • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary „niedostępne tylko w B2B” oraz „niedostępne tylko w B2C”. – S,B,P,PP
 • Dodano filtr „Podlega rabatowaniu”. – S,B, P,PP
 • Dodano obsługę pól dodatkowych artykułu w konfiguracji okna Stany zamówień i rezerwacji. – P,PP
 • Dodano ostrzeżenie w trakcie kasowania artykułu jeśli kasowany towar występuje w definicji jakiegoś produktu. – P,PP
 • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności. – B,P,PP
 • Dodano możliwość sortowania wg nr katalogowy intuicja w oknie wybór na zlecenie produkcyjne. – P,PP
 • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej. – S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych. – S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania. – S,B,P,PP
 • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień. – S,B,P,PP
 • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek. – S,B,P,PP
 • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego. -S, B,P,PP

WYDRUKI

 • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku. – S,B,P,PP

UPRAWNIENIA

 • Rozszerzono uprawnienie „Blokowanie sprzedaży” o pola „limit kupiecki” oraz „powyżej”. – B,P,PP
 • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD. – B,P,PP
 • Dodano możliwość kopiowania ustawienia dot. przypisania zaawansowanych filtrów F8 dla nowych użytkowników. – P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny). – S,B,P,PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *