W dniu 27.05.2021 r. opublikowana została nowa wersja programu Wapro Mag – Sprzedaż i magazyn. W ostatniej aktualizacji wprowadzono następujące zmiany i nowości.

OGÓLNE

 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem pozycji z importowanych dokumentów.  -S,B,P,PP
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi businesslink oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z publikacją wzorów przez MF. – S,B,P,PP
 • Dodano parametr „Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK” o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji. – S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie źródłowym. – S,B,P,PP
 • Dodano filtr pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP. – S,B,P,PP
 • Poprawiono brak wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i częściowym rozchodzie dostawy. – S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN dłuższego niż 10 znaków. – S,B,P,PP
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji firmy. – S,B,P,PP
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku kiedy towar posiada dodatkową jednostkę. – S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano nowy raport CR – Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w Stany i obroty magazynowe | wydruki) – raport prezentuje zbiorcze podsumowanie magazynu . – P,PP
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku kompensaty. – S,B,P,PP
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR „Faktura VAT WDT – wzór własny polsko angielski”. – P,PP
 • Dodano pobieranie danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia. – S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST. – S,B,P,PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.