W dniu 27.08.2021 r. opublikowano nową wersję programu Wapro Kaper – Księga przychodów i rozchodów o numerze 8.61.4.

W programie udostępniono szereg nowości związanych z pakietem e-commerce.

 • VAT e-commerce lipiec 2021 – w programach linii 365 zaimplementowana została funkcjonalność obsługi pakietu VAT e-Commerce, który wszedł w życie 1 lipca 2021 roku;
  • Kursy walut – rozbudowano funkcjonalność pobierania kursów walut z ECB. Obecnie program udostępnia pobieranie kursów walut umożliwiających przeliczanie kwot na EURO.
  • Rejestry VAT OSS oraz IOSS – w programie dodane zostały niezależne od rejestrów VAT krajowego, nowy rejestr VAT OSS / IOSS przeznaczony do rozliczeń według szczególnej procedury unijnej oraz do rozliczeń według szczególnej procedury importu.
  • Rejestr OSS/IOSS za bieżący okres – w programie dodane zostały procedury naliczające dla transakcji OSS oraz IOSS rejestry za bieżący okres.
  • Stawki VAT UE – w programie dodano słownik stawek VAT unijnych w kontekście krajów, w których obowiązują (stawki podstawowe i obniżone);
  • Okna wprowadzania dokumentów do księgi oraz rejestrów VAT – w celu umożliwienia księgowania w księdze i rejestrowania transakcji e-commerce zmodyfikowane zostały formatki wprowadzania dokumentów do księgi oraz do rejestrów VAT.
   Zmodyfikowane zostały filtry przeglądarki rejestrów. ;
  • Operacje grupowe – rozbudowana została funkcjonalność operacji grupowych o możliwość przypisywania lub zmiany większości parametrów dotyczących transakcji e-Commerce. 
  • Formularze VAT:
   • dodano formularze zgłoszeniowe:
    • VAT-29(1) – Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
    • VII-R(1) – Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT
    • VIU-R(3) – Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
   • VAT-R(15) – zaktualizowano formularz zgłoszeniowy do wzoru 15;
   • VII-DO(1) – dodano deklarację VII-DO;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.