W dniu 26.08.2021 roku opublikowana została nowa wersja Wapro Fakir Finanse i księgowość o numerze 8.61.0.

Wersja wprowadza szereg zmian jeśli chodzi o obsługę pakietu e-commerce.

Szczegółowy wykaz zmian:

 • VAT e-commerce lipiec 2021 – w programach linii 365 zaimplementowana została funkcjonalność obsługi pakietu VAT e-Commerce, który wszedł w życie 1 lipca 2021 roku;
  • Dodana została obsługa procedury unijnej oraz procedury importu.
  • Dodany został nowy parametr firmy Obsługa transakcji rozliczanych w punktach OSS i IOSS – zaznaczenie tego parametry uruchamia w programie możliwość rejestrowania takich transakcji w nowych rejestrach VAT oraz rozliczanie podatku należnego wynikającego z tych transakcji w nowych deklaracjach VAT.
  • Unijne stawki podatku VAT – w programie dodany został słownik podstawowych i obniżonych stawek VAT obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich.
   W związku z nowym słownikiem, w programie dodano:
   • Operacja grupowego dodawania unijnych stawek VAT – dodana została możliwość grupowego dodawania / usuwania unijnych stawek VAT.
   • Uprawnienie do dodawania lub usuwania stawek VAT – dodane zostało uprawnienie dla operacji dodawania / usuwania stawek VAT;
  • Grupy VAT – na potrzeby obsługi rejestrów VAT oraz deklaracji VAT wymaganych w pakiecie e-Commerce dodano dwie nowe grupy podatkowe:
   • OSS – przeznaczoną dla transakcji rozliczanych zgodnie z procedurą unijną w punkcie kompleksowej obsługi OSS (w deklaracji VIU-DO). W tej grupie dodane zostały podgrupy:
    • a. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią
    • b. Dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji
    • c. Usługi świadczone ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji
    • d. Dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji
   • IOSS – przeznaczoną dla transakcji rozliczanych zgodnie z procedurą importu w punkcie kompleksowej obsługi IOSS (w deklaracji VII-DO);
  • Kursy walut – rozbudowano funkcjonalność pobierania kursów walut z ECB. Obecnie program umożliwia pobieranie kursów walut umożliwiających przeliczanie kwot na EURO.
  • Rejestrowanie dokumentów:
   • Do list dodane zostały kolumny związane z operacjami walutowymi (symbol waluty i kwoty w walucie: netto vat, brutto);
   • Okno rejestrowania pozycji zyskało możliwość zarejestrowania transakcji OSS oraz IOSS poprzez wybranie odpowiedniej grupy VAT oraz ewentualnie odpowiedniej podgrupy podatkowej z odpowiednią stawką VAT. W zakładce „Pozostałe” dodana została możliwość określenia kodu państwa rozpoczęcia wysyłki i kodu państwa konsumpcji;
   • okno rejestrowania pozycji zostało wyposażone w komunikaty walidacyjne dla transakcji OSS i IOSS;
  • Rejestry VAT:
   • rozbudowano dotychczasową funkcję aktualizacji rejestru sprzedaży dokumentów, rozszerzając ją o możliwość aktualizacji rejestru oddzielnie dla transakcji OSS i IOSS.
    Aktualizacja odnosi się do dokumentów zarejestrowanych jako OSS lub IOSS w walucie innej niż EUR (art. 130c ust. 7 ustawy o VAT). Proces aktualizacji został wyposażony w procedury walidujące nowe transakcje;
   • Dodane zostały kolumny dotyczące operacji walutowych (symbol waluty i kwoty w walucie: netto vat, brutto);
   • Dodane zostały zakładki OSS i IOSS w sekcji szczegółów;
  • Formularze VAT:
   • dodano formularze zgłoszeniowe:
    • VAT-29(1) – Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
    • VII-R(1) – Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT
    • VIU-R(3) – Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
   • VAT-R(15) – zaktualizowano formularz zgłoszeniowy do wzoru 15;
   • VII-DO(1) – dodano deklarację VII-DO wraz z walidacją;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.