W dniu 04.12.2018 r. opublikowano nową wersję WAPRO JPK, która wprowadza następujące nowości i zmiany:

 • Kreator przetwarzania danych JPK:
  • Dodana została opcjonalna możliwość wysyłania przygotowanych plików JPK mailem. Plik JPK wysyłany jest przez program, z którego zostały pobrane dane JPK – wariant BIZNES;
  • Zmieniony został sposób działania kreatora przetwarzania danych JPK – wariant Biznes, Biuro;
 • Parametry użytkownika:
  • Dodano nowy parametr o nazwie Dodaj informacje dodatkowe na wydrukach UPO. Parametr decyduje o tym, czy na odebranym UPO nadrukowane zostaną informacje dodatkowe – wariant Biznes, Biuro;
  • Ze względu na zwiększającą się ilość parametrów użytkownika, formatka Parametry użytkownika została przebudowana;
   • Dodana została nowa zakładka Poczta – wariant Biznes;
   • Zmieniono dotychczasową nazwę trzeciej zakładki ze Schematy JPK na Przetwarzanie danych. Nowa nazwa lepiej opisuje zestaw parametrów znajdujących się na zakładce – wariant Biznes, Biuro;
 • Wydruk UPO – rozszerzono zakres informacji dodatkowych oraz miejsce ich drukowania – wariant Biznes, Biuro.

  Obecnie na wydruku widoczne będą:

  • Nazwa firmy, której dane zostały wysłane w pliku JPK;
  • Rodzaj pliku JPK, który został wysłany;
  • Numer dziennika oraz okres, za jaki wysłane zostały dane
  • Nazwa użytkownika, który wysłał plik JPK

Informacje dodatkowe będą drukowane bezpośrednio poniżej formularza UPO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.