Od dnia dzisiejszego obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. geoblokowania, czyli sytuacji kiedy mieszkańcy Unii Europejskiej byli blokowani w niektórych sklepach internetowych z innych krajów celem uniemożliwienia dokonania zakupu.

Blokowanie całkowite wykonanie transakcji to jedna z form dyskryminacji mieszkańców wspólnoty, inną formę można było wyodrębnić jako oferowanie tego samego produktu lub usługi po zawyżonej cenie. Takie praktyki stosował park rozrywki Disneyland np. w stosunku do mieszkańców Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

W myśl nowych przepisów praktyka taka jest niedozwolona i nie powinna mieć miejsca, czyli każdy obywatel UE powinien mieć równe prawo do nabywania usług i towarów w tej samej cenie od tego samego dostawcy niezależnie od kraju pochodzenia.

Niedozwoloną praktyką jest również automatyczne przekierowywanie użytkownika sklepu do lokalnej strony producenta/dystrybutora, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę w sposób jawny.

Przypominam także, że wraz z RODO, które weszło w życie w maju, wszystkie zgody muszą być przedstawione użytkownikowi w sposób jasny, czytelny i możliwie najbardziej zrozumiały oraz niedozwolone jest domyślne akceptowanie zgód na formularzu, to użytkownik sam określa jawnie czy dana zgoda jest przez niego udzielona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.