W dniu dzisiejszym opublikowana została nowa wersja programu Finansowo księgowego WAPRO Fakir o numerze 8.40.8.

Lista zmian

 • Proporcjonalne odliczenie VAT – w programie zmieniony został sposób proporcjonalnego odliczania VAT. Obecnie podatek VAT metodą proporcjonalnego odliczenia rozliczany jest na bieżąco, podczas rejestrowania dokumentu
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie – dodane zostały nowe rodzaje kwot:
  • VAT niepodl. odlicz. – VAT niepodlegający odliczeniu
  • VAT niepodl. odlicz. w KUP – VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszty uzyskania przychodów
  • VAT niepodl. odlicz. w nKUP – VAT niepodlegający odliczeniu nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów


Uwaga – powyższe kwoty oraz kwoty: „KUP”, „nKUP” oraz „VAT do odliczenia” zawsze uwzględniają:

 • Stan aktualny (np. datę operacji gospodarczej oraz dane o pojeździe znajdujące się historii pojazdu w kartotece Pojazdy samochodowe)
 • Jeżeli firma podlega proporcjonalnemu odliczeniu VAT również wartości współczynnika i prewspółczynnika częściowego odliczenia VAT
 • Okno dodawania / przeglądania dokumentów – w zakładce „3) VAT”, w menu podręcznym listy pozycji VAT dodana została nowa pozycja menu podręcznego „Informacja o sposobie wyliczenia KUP”

Dodano możliwość aktualizacji listy banków z wykorzystaniem listy banków publikowanej przez NBP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.