W dniu 03.10.2019 r. została udostępniona nowa wersja platformy handlu internetowego WAPRO B2C oraz B2B. W nowej wersji użytkownicy otrzymali wiele nowości i zmian.

Program Lojalnościowy

Oddajemy do Państwa dyspozycji funkcjonalność Programu Lojalnościowego, która pozwoli uruchomić w sklepach dodatkowy mechanizm zwiększający lojalność i zadowolenie Państwa klientów. Włączona funkcja Programu Lojalnościowego powoduje, że za każdy sfinalizowany pozytywnie zakup klienci otrzymują punkty według ustalonych przez Państwa reguł. Bogata konfiguracja Programu Lojalnościowego pozwoli Państwu na precyzyjne określenie warunków naliczania punktów i ich wysokości w zależności od wielu czynników, takich jak np. kategorie, etykiety, magazyny, grupy klientów, itp. W zamian za zebrane punkty Państwa klienci będą mogli dokonywać zakupów – czy to w obszarze standardowej oferty, czy też z katalogu przygotowanych na ten cel nagród. Program Lojalnościowy dostępny jest zarówno dla sklepów B2C, jak i B2B. W zależności natomiast od typu sklepu punkty gromadzone są w kontekście klienta – w przypadku B2C lub, w przypadku B2B – w kontekście oddziału lub kontrahenta.

Z racji tego, iż funkcjonalność Programu Lojalnościowego jest dość złożona, w kolejnej, osobnej korespondencji prześlemy Państwu dokumentację tego obszaru, wraz z przypadkiem użycia Programu Lojalnościowego w przykładowym sklepie.

Komunikacja SMS

Integracja z SMSAPI

W nowej wersji uruchomiona została integracja z zewnętrznym serwisem SMSAPI. Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga posiadania konta w serwisie SMSAPI oraz konfiguracji parametrów integracji w Panelu Administracyjnym WAPRO B2C/B2B w module Sklep | Integracje zewnętrzne | SMSAPI.

Obsługa powiadomień SMS

Włączenie integracji z SMSAPI umożliwi Państwu wprowadzenie nowego rodzaju powiadomień – SMS. Informacje takie, jak zmiana statusu zamówienia, czy powitanie klienta w serwisie, mogą być wysyłane już nie tylko poprzez e-mail, ale także jako SMS. W module CMS | Szablony wiadomości znajdą Państwo szablony, które od teraz mogą mieć treść nie tylko dla wiadomości e-mail, ale także treść SMS. Klienci będą dostawać powiadomienie taką drogą, jaka jest określona na danym szablonie, tj.: tylko e-mail, tylko SMS lub e-mail i SMS.

Newsletter SMS

Włączenie integracji z SMSAPI pozwoli także Państwu na wysyłanie newsletterów czy treści marketingowych poprzez SMS. Umożliwia to nowy typ newslettera – SMS. Na potrzeby tej funkcjonalności do słownika zgód została dodana nowa zgoda – „Biuletyn informacyjny SMS”. Widoczność tej zgody dla klientów aktywuje się dopiero po włączeniu integracji z SMSAPI. Newslettery SMS są wysyłane tylko do tych klientów, którzy mają zaznaczoną zgodę na otrzymywanie newsletterów SMS.

Krótkie linki do ofert na potrzeby SMS (B2B)

Właściciele sklepów B2B, którzy w newsletterach SMS chcieliby wysłać klientom link do oferty specjalnej, mogą skorzystać z wygenerowania krótkiego linku dla oferty, który będzie lepiej prezentował się w SMS-ie, jednocześnie oszczędzając liczbę wysyłanych znaków. Link taki można wygenerować z poziomu karty „Dane podstawowe” danej oferty dedykowanej – przycisk „Generuj krótki link”.

Logowanie do sklepu danymi z zewnętrznych serwisów (B2C)

Logowanie kontem Google

W nowej wersji dostajecie Państwo możliwość udostępnienia swoim klientom logowania za pomocą konta w Google. Konfiguracja integracji logowania dostępna jest w module Sklep | Uwierzytelnianie | Uwierzytelnianie Google. Klienci, którzy zalogują się kontem Google, ale nie mają konta w sklepie powiązanego z używanym w koncie Google adresie e-mail, zostaną założeni jako nowi klienci. Ci, którzy mają już konto w sklepie założony na dany adres e-mail, zostaną po prostu zalogowani i będą mogli korzystać ze sklepu tak, jakby zalogowali się tradycyjnie – e-mailem i hasłem.

Logowanie kontem Facebook

Analogicznie jak w wyżej opisanym przypadku Google, w nowej wersji wprowadziliśmy także możliwość logowania kontem Facebook. Konfiguracja integracji logowania dostępna jest w module Sklep | Uwierzytelnianie | Uwierzytelnianie Facebook.

Optymalizacje i wdrożenie rekomendacji Google Insights

Włączenie obsługi HTTP2

Nowa wersja wykorzystuje nowy protokół HTTP2, którego użycie znacznie przyspiesza komunikację na linii przeglądarki klienta z serwerem.

„Leniwe” ładowanie zdjęć

Wdrożone zostały rozwiązania mające na celu przyspieszenie ładowania stron, w szczególności na urządzeniach mobilnych. Zmiany dotyczą opóźnionego ładowania obrazów – doczytywanych na bieżąco w momencie, gdy użytkownik przewija ekran do miejsca, w którym dany obraz jest osadzony. Dla zdjęć, za których wyświetlanie jest odpowiedzialny mechanizm sklepu (np. zdjęcia produktów) takie działanie włączone jest automatycznie. Natomiast dla zdjęć, które wstawiane są ręcznie, np. we wstawkach lub stronach własnych możliwe jest uzyskanie takiego efektu poprzez wykorzystanie atrybutu „data-src” zamiast „src” dla ścieżek do obrazków.

Inne optymalizacje

Zostały wdrożone także inne optymalizacje rekomendowane przez usługę Google Insights, mające na celu przyspieszenie ładowania się sklepów dla klientów.

Pozostałe nowe funkcjonalności

Konfiguracja wag dla poszczególnych pól wyszukiwania

W nowej wersji dajemy Państwu możliwość bardziej precyzyjnego i indywidualnego dostosowania działania wyszukiwarki. W module Administracja | Konfiguracja | Ustawienia sklepu | zakładka Wyszukiwarka mają Państwo możliwość określić jak duży wpływ na efekt wyszukiwania mają mieć poszczególne pola, tj. nazwa, indeks katalogowy, opis, etc. Dla każdego z pól dodano możliwość definicji priorytetów wyszukiwania. Jeżeli dane pole nie powinno być w ogóle brane pod uwagę w wyszukiwaniu, należy ustawić „Brak wpływu”.

Integracja Modułu Opinii Konsumenckich Google (B2C)

Dla klientów B2C zintegrowano sklep z programem Opinie Konsumenckie Google. Aktywacja i konfiguracja integracji z poziomu Panelu Administracyjnego: Sklep | Integracje zewnętrzne | Google | Opinie konsumenckie Google.

Dodanie rejestracji dla Klientów z numerem NIP UE

Dotychczasowa walidacja numerów identyfikacji podatkowej ograniczała się do formatu właściwego dla polskiego numeru NIP. W nowej wersji wprowadzona została możliwość wyboru sposobu walidacji wprowadzanych numerów NIP. Nowe sposoby walidacji obejmują teraz formaty: polski, rumuński, UE, polski i UE lub wyłączenie walidacji, co pozwala na wprowadzenie dowolnej wartości. Konfiguracja sposobu walidacji numerów NIP jest dostępna w Panelu Administracyjnym w module: Administracja | Ustawienia sklepu | Sprzedaż | Sposób walidacji numeru NIP.

Możliwość konfiguracji tabeli z produktami w szablonach e-mail

W nowej wersji dodaliśmy dodatkową możliwość konfigurowania tabeli z produktami w powiadomieniach e-mail. Konfiguracja pozwala na wysłania e-mail z dowolnym atrybutem/atrybutami. Możliwe jest to poprzez użycie nowego parametru konfiguracyjnego dla szablonów wiadomości: „${order_product_with_visible_attribute_position_table}”. Zmienna ta generuje w wiadomości e-mail podsumowanie zamówienia w postaci tabelarycznej, z wyświetleniem nazwy produktu oraz atrybutu, który ma włączoną widoczność „Powiadomienie e-mail”.

Rozdzielenie ustawień integracji tłumaczeń nazwy i wartości atrybutów

Do tej pory wyłączenie integracji tłumaczeń w języku bazowym w celu zmiany nazwy atrybutu, powodowało jednocześnie wyłączenie integracji dla wartości tego atrybutu. W nowej wersji jest to rozdzielone i można wyłączyć już integrację tłumaczenia wyłącznie nazwy atrybutu.

Przypisanie opiekunów klienta do kontrahenta (B2B)

W nowej wersji dodaliśmy możliwość przypisania opiekuna klienta do kontrahenta (przypisanie do wszystkich jego oddziałów). Dodaliśmy także możliwość wyłączenia widoczności opiekuna w sklepie, przy pozostawionej aktywności do otrzymywania powiadomień poprzez e-mail.

Import zamówień z pliku Excel (B2B)

W nowej wersji sklepu klienci mają możliwość importu zamówienia nie tylko z pliku CSV, ale także pliku Excel. Natomiast dla plików CSV doszła możliwość określenia, czy importowany plik separowany jest przecinkami, czy średnikami.

Konfiguracja ignorowania limitu kupieckiego (B2B)

W sklepach B2B istnieje teraz możliwość włączania lub wyłączania limitu kupieckiego w ustawieniach sklepu. Pojawiła się dodatkowa funkcjonalność reguł ignorowania limitu kupieckiego przy zadanych kryteriach, np. gdy kontrahent ma zerowe saldo rozliczeń, lub gdy wybrana jest płatność „z góry”.

Możliwość konfiguracji strony domyślnej po zalogowaniu (B2B)

Dla kont B2B z dostępem tylko dla zalogowanych użytkowników, dodano możliwość skonfigurowania strony domyślnej po zalogowaniu w sklepie (Administracja | Ustawienia sklepu | Dostęp | Domyślna strona po zalogowaniu). Domyślnym ustawieniem jest „Strona główna”.

Zabezpieczenie przed próbą odgadnięcia hasła metodą „brute force”

W celu zabezpieczenia sklepu przed próbami odgadnięcia hasła klienta sklepu poprzez automatyczne wprowadzanie kolejno losowych haseł, wprowadziliśmy wyświetlanie mechanizmu reCaptcha, który aktywuje się po czterech nieudanych próbach logowania do sklepu. Prawidłowe zalogowanie resetuje licznik błędnych haseł i captcha nie wyświetla się.

Dostosowanie widgetu „Paczkomaty”

W związku z dokonaną przez firmę InPost zmianą widgetu służącego do wyboru Paczkomatu, polegającej na zmianie domyślnie używanej mapy z mapy Google na mapę Open Street Map, wprowadziliśmy zmianę, która umożliwi Państwu decyzję, z której implementacji mapy chcielibyście korzystać. W nowej wersji do wybierania Paczkomatów będzie stosowana mapa Google, jeśli w konfiguracji ustawień Google wprowadzony jest klucz API do Google Maps. Jeśli wspomniany klucz nie jest wprowadzony, to do wybierania Paczkomatów będzie używana mapa Open Street Map.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.