W opublikowanej niedawno wersji 8.50.0 programu do gospodarki magazynowej WAPRO Mag dodano zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.

Zmiany wymuszone są nową ustawą, która reguluje przejście z tzw. odwrotnego obciążenia dla wybranej grupy towarowej do mechanizmu podzielonej płatności. Ustawodawca określił katalog produktów, które będą obligatoryjnie objęte tym mechanizmem od 01.11.2019 r.

W dużej mierze to są te produkty, które podlegały odwrotnemu obciążeniu np. wyroby węglowe, niektóre asortymenty elektroniczne.

Poniżej zobaczysz jak wygląda obsługa tego nowego procesu w WAPRO Mag.

Po pierwsze definicja artykułu

W edycji towaru pojawił się nowy znacznik „Asortyment objęty mechanizmem PP”.

Znacznik ten można ustawić indywidualnie jak również grupowo. Do grupowej operacji wystarczy wyfiltrować określoną grupę towarów, a następnie w menu Operacje wybrać opcję Grupowa zmiana danych handlowych.

Na dole dostępny jest analogiczny znacznik Podlega mechanizmowi PP z opcją nie|Tak.

Definicja dokumentu

Ustawodawca przewidział, że odpowiedni dopisek na dokumencie „mechanizm podzielonej płatności” powinien się pojawić przy spełnieniu 2 kryteriów:

  • znajduje się przynajmniej jeden towar ze wspomnianego wykazu
  • wartość brutto dokumentu (całościowo) przekracza 15 tys. brutto

Obecnie program opublikowany 01.10.2019 r. do początku listopada pracuje w okresie przejściowym, więc dochodzi chwilowo 3 techniczne kryterium daty.

Dokumenty wystawiane z datą większą lub równą 01.11.2019 r. będą odpowiednio reagowały na dany znacznik.

System automatycznie wydrukuje pod numerem dokumentu odpowiednią adnotację.

W przypadku systemu do uproszczonego fakturowania WAPRO Fakturka mechanizm działa analogicznie.

Użytkownik musi zaznaczyć sobie odpowiednie pole w definicji artykułu a następnie system uwzględni to na wydruku jeśli kwota dokumentu będzie odpowiednio wysoka.

Ważne jest to, że system ten nie bierze pod uwagę dat, więc znacznik przez użytkownika powinien być ustawiony w dniu wejścia w życie przepisów, lub podczas wystawiania pierwszego dokumentu, który powinien to uwzględnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *