W dniu 03.12.2020 r. została wykonana aktualizacja platformy WAPRO B2C/B2B.

Poniżej znajdziesz listę zmian i nowości jaka została udostępniona wraz z wersją 3.22.

Geolokalizacja — współrzędne geograficzne dla punktów odbioru osobistego

W Panelu administracyjnym (Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy → Metody i koszty dostawy → karta metody dostawy → zakładka Punkty odbioru osobistego) umożliwiono konfigurowanie współrzędnych geograficznych dla adresu punktu odbioru osobistego. Informacje geolokalizacyjne można wprowadzić w oknie edycji punktu odbioru osobistego, w polach Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Mogą być one wykorzystywane w celu określenia najbliższego punktu odbioru towaru dla użytkowników, którzy zezwolą na udostępnienie ich lokalizacji.

Punkty odbioru osobistego — dopasowanie najbliższych punktów odbioru

Dodano możliwość pobrania położenia geograficznego klienta sklepu oraz skonfigurowania sposobu, w jaki mają pokazywać się najbliższe względem lokalizacji klienta punkty odbioru osobistego. W ustawieniach punktów odbioru osobistego (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Punkty odbioru osobistego) można zdefiniować kryteria, które zawężą liczbę pokazywanych punktów:

  • maksymalną liczbę pokazywanych punktów,
  • maksymalną dopuszczalną odległość między lokalizacją klienta a punktem odbioru osobistego, określaną w kilometrach.

Klient, który podczas składania zamówienia wybierze odbiór osobisty, zobaczy sekcję Punkty odbioru osobistego oraz opcję Pokaż na podstawie lokalizacji. Jeśli wybierze tę opcję i wyrazi zgodę na udostępnienie informacji o swoim położeniu, liczba punktów odbioru osobistego zostanie zawężona według określonych kryteriów.

Możliwość wymuszania wyboru punktu odbioru przy wejściu na stronę (B2C)

W sklepach B2C możliwe jest wymuszenie wyboru preferowanego punktu odbioru od razu po wejściu przez klienta na stronę sklepu. Punkty do wyboru pojawią się na liście w oknie modalnym. Wymuszenie wyboru konfigurowane jest w Panelu Administracyjnym w ustawieniach sprzedaży za pomocą opcji Akcja wywoływana przy wejściu do sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż).

Wyłączenie integracji stawki VAT dla produktu

Na karcie produktu (Sklep → Asortyment → Produkty → karta produktu) została dodana możliwość wyłączenia integracji stawki VAT (domyślnie integracja jest włączona). Żeby dla danego produktu wyłączyć integrację stawki VAT z systemem ERP, na zakładce Dane produktu w sekcji Integracja z systemem ERP należy zaznaczyć opcję Włącz/wyłącz integrację VAT. Podczas integracji z systemem dane dotyczące stawki VAT dla tego produktu nie będą wtedy nadpisywane.

Strategia naliczania rabatów z cenników w ramach oferty

W ofertach (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty standardowe / Oferty dedykowane) dodano możliwość zdefiniowania strategii naliczania rabatów z cennika. Podobnie jak w przypadku naliczania rabatów dla produktów i zamówień do wyboru są tu trzy strategie:

  • Ignorowanie rabatów –- rabaty z cenników będą ignorowane w ofercie,
  • Rabatowanie wszystkich pozycji –- rabat z cennika naliczy się dla wszystkich produktów z oferty,
  • Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych –- rabat z cennika naliczy się tylko dla produktów, dla których w ofercie nie został zdefiniowany upust cenowy.

Domyślnie podstawą naliczania upustów z cennika jest cena bazowa produktu zaimportowana z ERP (Sklep → Asortyment → Produkty → Karta produktu → Dane produktu, pole Cena). Można jednak zmienić ustawienia tak, aby rabat cennikowy był naliczany od ceny finalnej produktu (również zaimportowanej z ERP). Należy w tym celu zmienić domyślną konfigurację i w ustawieniach sprzedaży (Administracja → Ustawienia sklepu → zakładka Sprzedaż) usunąć zaznaczenie pola Naliczaj rabaty z cennika na podstawie ceny bazowej (przed upustem).

Prezentacja wartości atrybutów słownikowych w postaci dedykowanej strony lub panelu bocznego

Nowa wersja wnosi możliwość prezentacji wartości wybranego atrybutu słownikowego w postaci listy na dedykowanej stronie lub w panelu bocznym. W połączeniu z możliwością dodawania grafiki do poszczególnych wartości atrybutu, stwarza to możliwość dostarczenia klientom atrakcyjnej formy dodatkowego sposobu na dotarcie do interesujących produktów. Biznesowym przykładem wykorzystania może być tu np. słownik producentów, w którym każda pozycja reprezentowana jest poprzez odpowiednie logo producenta, a kliknięcie w określone logo powoduje przejście do wyników wyszukiwania z założonym odpowiednim filtrem, pozwalającym zobaczyć wszystkie produkty danego producenta.

Ulepszenie wyświetlania filtrów w układzie mobilnym

Zmodyfikowany został sposób wyświetlania filtrów w widoku mobilnym. Filtry w widoku mobilnym są domyślnie zwinięte — wyświetlana jest jedynie liczba włączonych filtrów, która mówi użytkownikowi o tym, że jakieś filtry są zaaplikowane. Po kliknięciu w panel Sortowanie i filtry otwiera się okno, które ma rozmiar całego ekranu. Z jego poziomu można zobaczyć aktywne filtry i je usunąć, dodać nowe filtrowanie, ustawić sortowanie, stronicowanie oraz zmienić sposób prezentacji oferty. Okno to można zamknąć w prosty sposób, krzyżykiem w prawym górnym rogu lub guzikiem wyświetlanym u dołu ekranu Pokaż wyniki. Takie samo zachowanie zostało zaimplementowane w wyszukiwarce zaawansowanej.

Wyświetlanie filtrów w panelu bocznym

W nowej wersji dodaliśmy możliwość wyświetlania filtrów produktowych w panelu bocznym strony sklepu. Dotychczas widoczne one były zawsze nad listą produktów. Filtry w panelu bocznym można włączyć w Panelu Administracyjnym, w module zarządzania panelami bocznymi (CMS → Konfiguracja układu RWD → Panele boczne → Rozkład paneli). Należy tam przejść do zakładki właściwej dla strony z listą produktów: Strona kategorii nadrzędnej lub Strona kategorii podrzędnej i umieścić bloczek Panel filtrów w odpowiedniej kolumnie: prawej albo lewej. Po zapisaniu zmian filtry produktowe będą wyświetlane na stronie sklepu w tej właśnie kolumnie.

Ukrycie panela z innymi ofertami, jeśli lista innych ofert jest pusta

Całkowicie ukryta została sekcja zawierająca alternatywne oferty, jeżeli żadna taka oferta nie została znaleziona. Do tej pory, jeżeli włączona była prezentacja produktów z innych ofert w postaci panelu na karcie produktu, a żadna alternatywna oferta nie została znaleziona, wyświetlana była informacja Brak ofert do wyświetlenia. Zmiana ta nie dotyczy prezentacji innych ofert w formie zakładki — ta nadal wyświetla się z informacją o braku ofert do wyświetlenia.

Import zamówień z pliku — ustawienie jednostki produktu innej niż bazowa

W sklepach B2B w koszyku klienta umożliwiono import zamówień z produktami, które w sklepie mają widoczną jednostkę dodatkową (przy braku widoczności jednostki bazowej) bez jawnego wskazania jednostki w importowym pliku (wskazane są tam tylko identyfikator produktu i ilość).

Nowa reguła programu lojalnościowego — wartość zamówienia

Wprowadzono możliwość definiowania reguł, które będą uwzględniane podczas wyliczania liczby punktów zarabianych za zamówienie w programie lojalnościowym. Punkty według tych reguł są liczone od wartości zamówienia netto po rabatach i dotyczą tylko punktów zarabianych. Sumaryczna liczba punktów zarobiona za wartość zamówienia według reguł zamówieniowych zostanie doliczona do punktów zarobionych za zamówienie według innych reguł. W konfiguracji programu lojalnościowego (Sklep → Konfiguracja → Program lojalnościowy) dodano zakładkę Reguły zamówieniowe. Można w niej określić kryteria kontekstu i dostępności oraz sposoby naliczania punktów za wartość zamówienia.

Widoczność dowolnego atrybutu produktu na pozycji zamówienia

Dodano możliwość prezentowania wartości dowolnych atrybutów produktu na pozycjach zamówienia znajdujących się w koszyku. W celu uwidocznienia atrybutu w koszyku należy w Panelu administracyjnym w zakładce Widoczność atrybutów (Sklep → Asortyment → Atrybuty → zakładka Widoczność atrybutów) zaznaczyć odpowiednie pole w kolumnie Pozycja zamówienia. Widoczność można też ustawić na karcie konkretnego parametru w analogicznej zakładce. Kolejność, w jakiej atrybuty będą widoczne na karcie produktu oraz na pozycjach zamówienia, ustawia się w grupach atrybutów (Sklep → Asortyment → Atrybuty → zakładka Grupy atrybutów) za pomocą akcji Zmień kolejność.

Prezentacja dostępności produktu w koszyku

W nowej wersji umożliwiono prezentowanie stanu magazynowego produktu w koszyku. Informacja o dostępności produktu jest widoczna na pozycji zamówienia pod polem z liczbą zamawianych jednostek. Dzięki temu użytkownik przed złożeniem zamówienia może zwiększyć ilość danego produktu bez przekroczenia ilości dostępnej w magazynie. Aby informacja ta była widoczna w sklepie, w ustawieniach sklepu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu), w zakładce Proces składania zamówienia należy zaznaczyć pole Pokazuj stan magazynowy produktu. Domyślnie prezentacja stanu magazynowego w koszyku jest wyłączona.

Nowy atrybut produktu: kolor

Umożliwiono definiowanie nowego typu atrybutu produktu: koloru. Atrybut ten może mieć postać hierarchiczną, do dwóch poziomów. Oznacza to, że można zdefiniować kolor nadrzędny, np. niebieski, oraz przypisać do niego odcienie, np. cyjan, granatowy, szafirowy itp. W sklepie atrybut tego typu jest prezentowany jako pole w adekwatnym kolorze widoczne na karcie produktu.

Aktywne linki wartości atrybutów słownikowych przy produktach

Dla atrybutów produktu dodano linkowanie. Poprzez kliknięcie w taki link można łatwo wyszukać w sklepie wszystkie towary, które mają przypisany atrybut słownikowy z określoną wartością. Będą one wyświetlane jako wyniki wyszukiwania dla fitra, którym jest wybrany atrybut. Podlinkowane atrybuty są widoczne:

  • na karcie produktu w zakładce z atrybutami,
  • na karcie produktu w nagłówku,
  • na liście produktów w widoku pełnym.

Cenniki — dodanie filtrowania i sortowania w kolumnie „Powiązana grupa”

Dla sklepów B2B dodano możliwość filtrowania i sortowania cenników według wartości z kolumny Powiązana grupa. Filtrowanie możliwe jest po wybraniu ikony filtra na kolumnie. Aby natomiast posortować wartości rosnąco lub malejąco, należy wybrać strzałkę znajdującą się po prawej stronie nazwy kolumny.

Raport grup oddziałów — kolumny z ID firmy oraz oddziału

Dla sklepów B2B w raportach grup oddziałów (Administracja → Narzędzia → Raporty → Raport grup oddziałów) dodano dwie nowe kolumny: ID firmy oraz ID oddziału.

Raport wykorzystania kodów rabatowych — dodanie informacji o walucie

Dla sklepów B2B w raportach wykorzystania kodów rabatowych (Administracja → Narzędzia → Raporty → Raport wykorzystania kodów rabatowych) dodano nową kolumnę Waluta. Zawiera ona informację, w jakie walucie bazowej zostały podane wartości netto/brutto zamówienia oraz rabatu.

Przekierowania 301 — ustawienie przekierowania na podstawie początku frazy

W ustawieniach przekierowań (Administracja → Ustawienie sklepu → Przekierowania 301) dodano możliwość konfigurowania przekierowań poprzez podanie tylko początkowej frazy adresu. Na tej podstawie zostanie dopasowany właściwy adres URL. Po kliknięciu w każdy odnośnik, który będzie zawierał frazę początkową, użytkownik zostanie przeniesiony na adres przekierowania. Dzięki temu można obsłużyć przekierowania zawierające na końcu adresu parametry dodane przez inne serwisy, np. Facebook.

Wyświetlanie pełnej listy zamówień z informacją o magazynach, do których zostały złożone

Na liście zamówień w sklepie możliwe jest wyświetlanie wszystkich zamówień wraz z informacją, do którego magazynu zostały złożone poszczególne zamówienia. Żeby zamówienia były w ten sposób prezentowane, w ustawieniach sklepu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu) w sekcji Sprzedaż należy zaznaczyć opcję Pokazuj magazyn na liście zamówień klienta. Po wybraniu widoku Moje zamówienia użytkownik zobaczy wtedy pełną listę swoich zamówień niezależnie od tego, do którego magazynu jest aktualnie zalogowany. Na liście zamówień będzie widoczna także dodatkowa kolumna Magazyn zamówienia — znajdą się w niej informacje o magazynie, do którego zostało złożone dane zamówienie.

Powiadomienie mailowe o zmianie ilości zamówionego produktu

Dodano mailowe powiadomienie o zmianie ilości zamówionego produktu. Powiadomienie takie jest przesyłane w sytuacji, kiedy użytkownik zamówił określoną ilość danego towaru, ale po integracji okazuje się, że produkt ten nie jest dostępny w sklepie w takiej ilości. W celu aktywacji takiego powiadomienia należy w ustawieniach sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż) włączyć flagę Wysyłka powiadomień o integracyjnych zmianach ilości na zamówieniu.

Powiadomienie mailowe opiekuna klienta o przypisaniu nowego klienta

Dla sklepów B2B, w konfiguracji opiekunów klienta dodano nowe powiadomienie: Informuj o przypisaniu nowego oddziału. Dzięki temu po przypisaniu nowego oddziału opiekun zostanie o tym poinformowany mailowo.

Możliwość przejścia do strony produktu za pomocą linka zawierającego zewnętrzny ID

Umożliwiono przechodzenie do strony produktu za pomocą linka zawierającego identyfikator zewnętrzny produktu oraz identyfikator zewnętrzny magazynu. Mechanizm ten może być wykorzystany przy budowaniu dedykowanych rozwiązań i rozszerzeń, które wymagają prostego przejścia do strony z określonym produktem.

Oferty dedykowane — ostrzeżenie o niedostępności oferty

W ofertach dedykowanych (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty dedykowane) dodano informację o przyczynie niedostępności oferty. Ostrzeżenie to pojawia się w kolumnie Dostępna dla ofert niedostępnych — jako okienko z komunikatem. Tę samą informację można też zobaczyć w panelu widocznym u góry strony na karcie oferty.

Metody płatności — dodanie operatora płatności BlueMedia

Do rodzajów płatności dostępnych dla poszczególnych metod dostawy (Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy → Metody i koszty dostawy → Płatności) dodano operatora internetowych transakcji płatniczych — BlueMedia.

Cena minimalna produktu

Dodana została obsługa minimalnej ceny produktu. Wartość ta przekazywana jest integracyjnie. Cena minimalna jest uwzględniana przy przeliczeniach związanych z ceną produktu, a wynikających np. z cenników, rabatów, upustów w ofertach dedykowanych. Wartość ta jest minimalnym progiem cenowym, który zabezpiecza sprzedaż towarów poniżej progu opłacalności. Parametr jest prezentowany w Panelu administracyjnym w Danych podstawowych w karcie produktu oraz w zakładce Podsumowanie rabatów w karcie zamówienia wraz z informacją, czy osiągnięto cenę minimalną produktu. W przypadku, gdy cena minimalna nie została zdefiniowana per produkt, obowiązuje minimalna cena zakupu definiowana wdrożeniowo per konto sklepu (domyślnie wynosi 0,01). Cena minimalna nie jest brana pod uwagę w przypadku produktów z Programu lojalnościowego (nagrody za cenę niższą niż minimalna na produkcie lub gratisy) oraz synchronizacji zamówień (zmiana ceny produktu na zamówieniu otrzymana integracyjnie z systemu zewnętrznego).

Przycisk powiadomienia o dostępności produktu na liście produktów

W sklepie dodano przycisk powiadomienia o dostępności produktu na liście produktów. Dotychczas przycisk Powiadom o dostępności widoczny był tylko na karcie produktu. Jeżeli na liście produktów użytkownik zobaczy produkt, który aktualnie jest niedostępny, po kliknięciu przycisku może zarejestrować swój adres e-mail. Kiedy produkt stanie się dostępny w sprzedaży, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *