Opublikowana została nowa wersja usługi WAPRO B2C/B2B. W ramach aktualizacji platformy do wersji 3.13 udostępniono szereg zmian i nowości.

Targety okresowe dla klientów (B2B)

Nowa wersja wnosi możliwość definiowania kwotowych targetów okresowych (roczne / kwartalne / miesięczne) dla Państwa kontrahentów (na poziomie firm lub oddziałów). Targety mogą być weryfikowane na podstawie zamówień lub faktur. Określone targety mogą być przypisywane do poszczególnych grup kontrahentów. Klienci mogą weryfikować poziom realizacji swoich targetów dzięki nowej sekcji w „Strefie klienta”. Targety dla klientów można definiować w module Sklep | Sprzedaż | Targety kontrahentów.

Opiekun klienta spoza listy operatorów (B2B)

W Panelu Administracyjnym dodany został moduł Opiekunowie klienta (Administracja | Konfiguracja | Opiekunowie klienta). Rola opiekuna nie jest ściśle powiązana z operatorem Panelu Administracyjnego, ale operator taki również może ją pełnić. Podczas konfiguracji można dodać zdjęcie opiekuna oraz powiązać go z oddziałem kontrahenta. Opiekunowie mogą otrzymywać informacje o zamówieniach i/lub o zapytaniach kontaktowych (np. zapytania o produkt). Informacje o opiekunie/ach klienta znajdują się w sklepie w Strefie klienta (Moje konto) oraz w danych kontaktowych (Kontakt).

Obsługa stron własnych dla niezalogowanych użytkowników przy włączonej kontroli uprawnień (B2B)

W sklepach zamkniętych z włączoną kontrolą uprawnień, strony własne były niewidoczne dla niezalogowanych użytkowników. Do konfiguracji stron własnych został dodany checkbox „Widoczna dla niezalogowanych”, dzięki któremu operator może sterować zachowaniem wyświetlania stron własnych dla niezalogowanych użytkowników sklepu.

Obsługa kont pocztowych z obsługą StartTLS

Nowa wersja wnosi możliwość konfiguracji skrzynki pocztowej do wysyłki maila poprzez protokół StartTLS i port 587 (Administracja | Ustawienia sklepu | Skrzynka pocztowa).

Możliwość określenia warunku oferty promocyjnej na „wartość zamówienia”

W ofertach dedykowanych, w warunkach ofertowych został dodany parametr „Warunek kwotowy zamówienia„. Określa on dostępność danej oferty promocyjnej po zamówieniu produktów z innych ofert (standardowych, dedykowanych) na kwotę określoną w warunku kwotowym. Kwota spełniająca warunek to kwota po odliczeniu rabatów dla produktów i zamówień.

Wizualizacja „postępu” spełnienia warunku w warunkowych ofertach promocyjnych

Przy prezentacji warunku oferty dodaliśmy licznik i „pasek postępu„, dzięki któremu użytkownik ma możliwość weryfikacji w jakim stopniu spełnia już warunek ofertowy.

Ustawienie waluty na podstawie domyślnej dla klienta (oddziału) (B2B)

W danych oddziału kontrahenta (Sklep | Sprzedaż | Odziały kontrahenta | karta oddziału) można ustawić walutę bazową dla każdego z oddziałów (* najpierw należy wyłączyć integrację danych bazowych). W sklepie, po przełączeniu się między oddziałami z innymi walutami bazowymi, ceny produktów będą prezentowane w walucie bazowej danego oddziału.

Wyświetlanie opisu ceny dla sposobu prezentacji „Tylko BRUTTO” lub „Tylko NETTO”

W nowej wersji, dla sklepów, które wyświetlają ceny „tylko brutto” lub „tylko netto”, można dodatkowo skonfigurować, czy pokazywać przy cenach w sklepie dopisek o rodzaju ceny (Administracja | Ustawienia sklepu | Sprzedaż | Pokazuj nazwę sposobu wyświetlania cen). Domyślnie opcja jest wyłączona.

Eksport rozrachunków klienta do pliku (XLSX)

W nowej wersji klienci mają możliwość eksportu rozrachunków do pliku XLSX. Eksport możliwy jest jako nowy raport, dostępny z modułu „Raporty”, a także z poziomu strony z listą rozrachunków klienta. W przypadku generowania zestawienia z poziomu listy rozrachunków, eksportowane są takie wyniki, jakie wynikają z założonych kryteriów filtrowania i sortowania.

Poprawa wydajności w definiowaniu przekierowań 301

Nowa wersja Panelu Administracyjnego wprowadza w konfiguracji przekierowań 301 stronicowanie, dzięki czemu konfiguracja dużej liczby takich reguł nie będzie wiązała się z długim oczekiwaniem na wczytanie strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *