W nocy z 30 na 31 października 2018 r. została zaktualizowana platforma WAPRO B2C/B2B współpracującej z systemem do fakturowania WAPRO Mag do wersji 3.11.

Poniżej znajdą Państwo opis zmian dostarczonych przez aktualizację.

Uwaga! Zbliża się zakończenie wsparcia dla starych skórek!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotowujemy się do zakończenia wsparcia dla starych skórek, niedziałających w trybie RWD. Stare skórki będziemy wspierać jeszcze tylko do końca roku 2018. Pierwsza nowa wersja pltaformy WAPRO B2C/B2B uruchomiona w roku 2019 (wersja 3.13) będzie już pozbawiona możliwości wyboru skórki starego typu. Wszystkie sklepy, które w dniu wdrożenia nowej wersji (3.13) nie będą miały włączonej skórki typu RWD, zostaną automatycznie przestawione na skórkę domyślną typu RWD. Tych z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze przełączenia skórki na skórkę RWD, zachęcamy do jak najszybszej migracji.

Zmiany dotyczące ofert i zarządzania polityką cenową

Nowe możliwości w ofertach w B2C i B2B – sterowanie polityką cenową

Wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na sterowanie naliczaniem rabatów wewnętrznych w kontekście ofert, aby uniknąć sytuacji niezamierzonego sumowania wszystkich aktywnych upustów cenowych. W karcie oferty, w Danych podstawowych, dodane zostały parametry konfiguracyjne:

 • Strategia naliczania rabatu dla produktów,
 • Strategia naliczania rabatu dla zamówień.

Operator ma możliwość ustawienia trzech rodzajów zależności ofert i rabatów:

 • Ignorowanie rabatów,
 • Rabatowanie wszystkich pozycji,
 • Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych.

Usprawnienie w duplikowaniu ofert dedykowanych

W funkcjonalności duplikowania ofert dedykowanych został wprowadzony szereg zmian, dzięki którym tworzenie duplikatów ofert jest sprawniejsze i dogodniejsze dla operatorów.

Dezaktywacja oferty

W nowej wersji wprowadzono możliwość sterowania aktywnością ofert promocyjnych.

Dodanie informacji o dacie dodania oferty na liście ofert w Panelu Administracyjnym

Konfiguracja wyświetlania rabatów procentowych

Dodano możliwość skonfigurowania wyświetlania zaokrąglenia wartości procentowej rabatu do 2 miejsc po przecinku (domyślenie 0) w sklepie. Miejsce konfiguracji: Cockpit > Ustawienia sklepu > Sprzedaż > Ustawienia sprzedaży.

Panel Administracyjny – prezentacja rabatów cząstkowych na pozycjach zamówienia

W kokpicie, przy karcie zamówienia dodano zakładkę „Podsumowanie rabatów” z prezentacją wartości sumarycznych rabatów dla całego zamówienia oraz prezentację wartości udzielonych rabatów w rozbiciu na poszczególne pozycje zamówienia.

Inne, nowe funkcjonalności

Słownik zgód klienta – ulepszenia

W module została dodana funkcjonalność ustalania widoczności danej zgody podczas trzech procesów:

 1. Rejestracja nowego konta użytkownika,
 2. Rejestracja nowego zamówienia,
 3. Zapis do biuletynu informacyjnego,

Dodatkowo informacja o zgodach udzielonych / wycofanych jest teraz integracyjnie przesyłana do systemu ERP.

Integracja indeksu producenta

Dodano atrybut systemowy Indeks producenta oraz dodano w transformacie dla Ceneo mapowanie nazw atrybutów na nazwy zgodne z instrukcją z Ceneo (Kod EAN na EAN, Indeks producenta na Kod_producenta).

Atrybut produktu „Kraj pochodzenia”

W aplikacji dodany został nowy atrybut produktu – kraj pochodzenia, który może być całkowicie lub częściowo zasilany integracyjnie. Jest to systemowy atrybut tekstowy. Jest on widoczny na liście atrybutów w Sklep > Asortyment > Atrybuty > zakładka Atrybuty. W zakładce Widoczność atrybutów można skonfigurować, w których miejscach w sklepie atrybut będzie widoczny. Można również przypisać go do wybranego produktu w jego karcie (Sklep > Produkty > karta produktu > zakładka Atrybuty > sekcja Wszystkie atrybuty).

Odłączanie od integracji i możliwość ręcznego ustawienia limitów kredytowych i waluty limitów (B2B)

W nowej wersji można korygować ustawienia dotyczące limitów danego klienta z poziomu Panelu Administracyjnego. Dotyczy to zarówno wartości limitów jak i waluty, w jakiej limit jest wyrażony oraz w jakiej ma być prezentowany danemu klientowi.

Dodanie opcji zmiany języka na stronie logowania / rejestracji użytkownika sklepu

Jeśli konto obsługuje więcej niż jeden język, na stronie logowania użytkownik ma możliwość zmiany języka. Dodatkowo, uwzględniany jest język dla maila powitalnego, dzięki czemu użytkownik dostanie maila powitalnego we właściwym dla siebie języku.

Konfiguracja dostaw wg etykiet produktów

Wybrany rodzaj usługi dostawy można obecnie zdefiniować, uwzględniając etykiety produktowe (systemowe i własne).

Poprawa zachowania w sytuacji włączenia obsługi uprawnień w sklepie

Dotychczas, włączenie obsługi uprawnień w sklepie powodowało, że inicjalnie wszyscy użytkownicy sklepu tracili uprawnienia. W nowej wersji w momencie włączenia obsługi uprawnień wszyscy użytkownicy dostają komplet uprawnień, które dopiero następnie mogą być skorygowane (zmniejszone), dzięki czemu ich praca jest niezakłócona.

Możliwość wyłączenia w konfiguracji widoku dostępności produktu dla niezalogowanych (B2B)

W Panelu Administracyjnym wprowadzono możliwość skonfigurowania widoczności dostępności produktów „Dla wszystkich” lub „Tylko dla zalogowanych”.

Widok modułu „Raporty” w sklepie (B2B)

Reporty, dotychczas dostępne tylko z poziomu Panelu Administracyjnego, można udostępnić już także klientom. Oczywiście zakres danych w tych raportach odnosi się jedynie do danych danego klienta. Moduł „Raporty” można udostępnić w sklepie jako link, np. w menu głównym, odnośnik w stopce strony, etc. Użytkownicy sklepu otrzymają dostęp do Raportu historii zamówień klienta.

Konfiguracja menu/stopka – Pełna edycja elementów linków zewnętrznych

W nowej wersji dodano możliwość edycji wprowadzonych wcześniej linków zewnętrznych. Dotychczasowa funkcjonalność wymuszała ich ponowne dodawanie w przypadku potrzeby korekty.

Indeks katalogowy / handlowy na widoku produktów o typie „Lista”

W nowej wersji systemu na widoku produktów w trybie „Lista” dodaliśmy informację o indeksie katalogowym i handlowym produktu.

Dodanie pola z wagą produktu do pliku eksportowego Ceneo

W transformacie dla Ceneo dodano opcjonalne pole „weight”, jeżeli ustawiona jest wartość atrybutu systemowego „Waga opakowania”.

Przegląd zamówień wszystkich magazynów na liście zamówień w Panelu Administracyjnym

W nowej wersji na liście zamówień można przeglądać zamówienia ze wszystkich magazynów, a nie tylko zawężone do wybranego magazynu.

Dodanie do pliku eksportu XML pola Dodatkowa nazwa

Usunięcie dopisku „Oszczędzasz” z szablonów mailowych dotyczących zamówień

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.

Comments

 1. Po aktualizacji sklepu internetowego B2C jest błąd skalowania zdjęć!
  Przykładowo: dodaję w WAPRO zdjęcie o rozdzielczości 800×800. W sklepie zdjęcie jest wyświetlane o rozdzielczości 193×193. Nie jest to wina skórki/tematu bo w zapleczu administracyjnym też są wyświetlane małe zdjęcia. Nic w ustawieniach sklepu nie było zmieniane, zdjęcia dodane przed aktualizacją są poprawnej wielkości.

  1. Dzień dobry,

   Nie mamy zgłoszeń do działu help desk w tej sprawie, przed chwilą sprawdzałem i problemu nie zauważyłem. Był jedynie kłopot ze skalowaniem samych zdjęć w magu w przeglądarce i była do tego publikowana aktualizacja do wersji 8.40.0 ale to dotyczyło tylko wyświetlania zdjęć, samo zdjęcie zapisane było ok i po aktualizacji wszystko wyświetla się jak powinno. Sugeruję raczej kontakt z serwisem celem ustalenia szczegółów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *