W dniu dzisiejszym opublikowana została nowa wersja platformy WAPRO B2C/B2B o numerze 3.10

Poniżej opis zmian.

Jak zapewne Państwo zauważą, wiele zmian i nowych funkcjonalności jest dostępnych jedynie dla sklepów działających na skórkach typu RWD. Wynika to z faktu, iż sukcesywnie wygaszamy wsparcie dla skórek starego typu, które w perspektywie kilku miesięcy zostaną wyłączone całkowicie. Dlatego też tych z Państwa, którzy w swoich sklepach korzystają jeszcze ze skórek starego typu, już teraz zachęcamy do podjęcia kroków w kierunku migracji i przełączenia swoich sklepów na skórkę typu RWD, dzięki czemu sklep nie tylko zyska na lepszym wyglądzie i zachowaniu w urządzeniach mobilnych, lecz także będzie bogatszy funkcjonalnie.

Zmiany w uruchomionej właśnie wersji 3.10 przedstawimy poniżej.

Zmiany ułatwiające implementację wymogów RODO

Nowa strona systemowa „Polityka prywatności”

Dodaliśmy nową stronę systemową, przeznaczoną na zapisy odnoszące się do Polityki prywatności (CMS > Strony systemowe > Polityka prywatności). Podobnie jak w przypadku strony „Regulamin”, do nowej strony „Polityka prywatności” linkujemy w treści zapisu, który akceptuje kupujący podczas rejestracji / składania zamówienia, którego od teraz domyślna zawartość brzmi: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności sklepu internetowego i akceptuję ich treść”. Tych z Państwa, którzy mają opisaną „Politykę prywatności” na stronie własnej, zachęcamy do przeniesienia jej treści do ww. strony systemowej.

Eksport danych klienta

W nowej wersji dodaliśmy funkcje, które pomogą Państwu w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wypełnienia na żądanie klienta obowiązku informacyjnego, co do tego jakie jego dane są przetwarzane i jednocześnie obowiązku umożliwienia przeniesienia danych klienta. Po pierwsze macie Państwo możliwość eksportu danych osobowych i teleadresowych klienta w formacie JSON (Karta szczegółów klienta > Eksport danych klienta), a także złożonych przez niego zamówień. W tym celu dodaliśmy raport złożonych zamówień, umożliwiający wygenerowanie zestawienia zamówień klienta (klientów) w zadanym okresie czasu i pobranie go w formacie XLS lub PDF (Administracja > Raporty > Raport historii zamówień klienta). Raport ten dostępny jest także w sklepach typu B2B, przy czym dotyczy zamówień kontrahentów.

Anonimizacja danych klienta

W celu umożliwienia realizacji „prawa do zapomnienia” dodaliśmy funkcję anonimizacji danych klienta, która może być zainicjowana z poziomu programu WAPRO Mag (anonimizacja w B2C/B2B dokona się automatycznie), lub bezpośrednio z poziomu Panelu Administracyjnego (Karta szczegółów klienta > Anonimizuj dane i usuń klienta). Po dokonaniu takiej operacji, klient jest usuwany z widoku klientów, a jego dane na złożonych przez niego zamówieniach są w sposób nieodwracalny zastępowane innymi znakami.

Słownik zgód klienta

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość definiowania dowolnego słownika zgód, które będą przedstawiane Państwa klientom. Słownik zgód może być zarządzany z poziomu programu WAPRO Mag (integracja automatyczna), lub bezpośrednio z poziomu Panelu Administracyjnego (Sklep > Konfiguracja > Słownik zgód). Zarejestrowani w sklepie klienci będą mieli możliwość akceptowania / odrzucania poszczególnych zgód z poziomu „Strefy klienta”. Informacja o akceptacji lub odrzucenia zgody przez klienta (w przypadku zgody integrowanej z programu WAPRO Mag) jest automatycznie przesyłana i zapisywana w WAPRO Mag.

Nowe możliwości ofertowe – oferty podzielne i zestawy produktów

Dedykowane oferty podzielne (TYLKO SKÓRKI RWD!)

W nowej wersji, dla sklepów B2C udostępniliśmy możliwość dostępną dotąd tylko w modelu B2B, jaką są dedykowane oferty podzielne. Funkcjonalność ta umożliwia zdefiniowanie ofert specjalnych dla Państwa klientów. Każda oferta podzielna jest określona poprzez:

 • nazwę, opis krótki i długi;
 • asortyment – jakie produkty mają być dostępne w tej ofercie;
 • limit ilościowy per produkt dla zakupów z tej oferty (opcjonalnie);
 • cena per produkt dla zakupów z tej oferty (opcjonalnie);
 • ramy czasowe oferty – data początku i końca (opcjonalnie);
 • warunki skorzystania z oferty – określenie np. minimalnego zakupu określonych produktów z oferty, by móc z niej skorzystać (opcjonalnie);
 • [NOWOŚĆ W B2B] możliwość określenia, czy oferta jest dostępna dla wszystkich, czy tylko wskazanych kontrahentów.

Przykładowa oferta, jaka może być w ten sposób zdefiniowana:

Promocja „Lato” – w dniach 1-15 sierpnia udostępniamy klientom ofertę obejmującą pulę 200 parasoli plażowych tańszych o 15%, 100 leżaków tańszych o 20% i 300 ręczników tańszych o 25%. Warunkiem skorzystania z oferty i kupna tych towarów w obniżonych cenach jest zakup minimum 1 parasola. Poza parasolem, którego zakup jest wymuszony warunkiem, nie ma konieczności kupowania każdego z produktów z oferty (stąd nazwa oferty – „podzielna”).

lub:

Promocja „Plażoholik” – przy zakupie dowolnych 5 parasoli plażowych klient może zakupić lodówkę turystyczną lub leżak (do wyboru) za 9,99 zł.

Zestawy produktów (B2C i B2B) (TYLKO SKÓRKI RWD!)

W nowej wersji udostępniamy także Państwu funkcjonalność ofert typu „Zestaw produktów”. Określa on grupę produktów, jakie muszą być zakupione „w pakiecie”, a dzięki czemu można uzyskać lepsze warunki cenowe, niż dla produktów kupowanych osobno. Każda tego typu oferta jest określona poprzez:

 • nazwę, opis krótki i długi;
 • asortyment – jakie produkty mają wchodzić w skład zestawu;
 • limit ilościowy per produkt dla zakupów z tej oferty (opcjonalnie). Zestawy przestają być dostępne po wyczerpaniu limitu dla przynajmniej jednego z produktów wchodzącego w skład zestawu;
 • cena per produkt dla zakupów z tej oferty (opcjonalnie);
 • ramy czasowe oferty – data początku i końca (opcjonalnie);
 • warunki skorzystania z oferty – tu określamy parametry zestawu – dla każdego z produktów wchodzącego w skład zestawu określamy ilość, w jakiej w tym zestawie występuje.
 • strategia wielokrotnego zamawiania – tu określamy, czy w ramach jednego zamówienia zestaw może być zamówiony jednokrotnie, czy wielokrotnie;
 • dla sklepów B2B – możliwość określenia, czy oferta jest dostępna dla wszystkich, czy tylko wskazanych kontrahentów.

Przykładowa oferta, jaka może być w ten sposób zdefiniowana:

Promocja „Zestaw Wakacyjny” – w dniach 1-15 sierpnia udostępniamy klientom zestaw obejmujący 1 parasol plażowy, 1 leżak i 2 ręczniki. Cena parasola w takim zestawie wynosi tylko 1 zł.

lub:

Promocja „2+1 gratis” – od dziś do odwołania przy zakupie 2 leżaków trzeci jest za 1 grosz. Uzyskujemy to poprzez stworzenie oferty „Zestaw” z 1 produktem, którego cenę regularną (np. 100 zł) obniżamy do 66,67 zł i ustawiamy warunek zakupu na 3 sztuki. Wówczas cena zestawu (3 x 66,67 zł) będzie wynosić 200,01 zł (czyli tyle, ile cena 2 leżaków w cenie regularnej i jednego za 1 grosz: 100 zł + 100 zł + 0,01 zł). Takich zestawów można kupić wiele (do wysokości limitu określonego w ofercie).

Zarówno w przypadku ofert podzielnych, jak i zestawów produktów klienci mogą dotrzeć do informacji o ofertach na następujące sposoby:

 • dedykowana strona „Oferty” prezentująca oferty specjalne – może być dodana do menu, stopki, etc. (moduł „Lista ofert”);
 • na liście produktów, jeśli dany produkt występuje w wielu ofertach (np. w zestawie), prezentowana jest przy nim ikonka „Inne oferty”, której kliknięcie otwiera okno prezentujące oferty, w których produkt jest dostępny;
 • karta produktu – zakładka „Oferty” – jeśli dany produkt występuje w wielu ofertach (np. w zestawie), prezentowane tu są inne oferty, w których produkt jest dostępny. Tu polecamy skorzystanie z kolejnej nowości w tej wersji – konfigurację tej zakładki w trybie „PANEL” – szczegóły poniżej;

Uwaga! Prosimy o niekorzystanie z funkcjonalności ofert i zestawów w sklepach na tzw. „starych” skórkach. Funkcjonalności te obsługiwane są poprawnie WYŁĄCZNIE w skórkach typu RWD! Nie bierzemy odpowiedzialności za korzystanie z ofert w sklepach niekorzystających ze skórek RWD.

Inne, nowe funkcjonalności

Menu główne – możliwość tworzenia menu zagnieżdżonego (TYLKO SKÓRKI RWD!)

W nowej wersji pozycje menu głównego można grupować (nadając dowolną nazwę dla grupy), co przekłada się na menu rozwijane (1 poziom zagnieżdżenia)

Zakładki na karcie produktu – możliwość prezentacji zawartości zakładki bezpośrednio pod szczegółami produktu (TYLKO SKÓRKI RWD!)

W nowej wersji dotychczasowe zakładki na karcie produktu można oznaczyć, by były wyświetlane „na płasko” (w tzw. trybie „PANEL”). Wówczas zawartość zakładki wyświetla się przed sekcją zakładek. (Administracja > Ustawienia sklepu > Prezentacja oferty > Ustawienia zakładek)

Eksport XML z indywidualnymi cenami kontrahenta (B2B)

Nowa wersja umożliwia wskazanie określonych oddziałów kontrahentów, dla których dostępny będzie eksport oferty produktowej w formacie XML, zawierającej indywidualne ceny tych kontrahentów. Dostęp do plików XML dedykowanych dla oddziału, w każdym przypadku wymagał będzie zalogowania się danymi użytkownika danego oddziału. Maksymalnie można wybrać do 30 oddziałów kontrahentów, dla których generowane będą indywidualne oferty XML.

Etykiety czasowe – także w kontekście produktu

W poprzedniej wersji aplikacji wprowadziliśmy możliwość określania zakresu czasowego, w którym produkty będą oznaczone określoną etykietą. W najnowszej wersji rozszerzyliśmy tę funkcjonalność, dodając możliwość definiowania zakresu na poziomie pojedynczego produktu.

Usunięcie tagu meta-keywords

W najnowszej wersji usunęliśmy zarządzanie i wyświetlanie w kodzie strony tagu meta-keywords, jako przestarzałe i niewspierane już przez silniki indeksujące wyszukiwarek.

Kody rabatowe – limity użycia

Dotychczasowa konfiguracja kodów rabatowych umożliwiała określenie, czy kody mogą być używane jednokrotnie, czy też bez limitu użycia. W nowej wersji dodaliśmy możliwość dokładnego określenia ile razy te same kody mogą zostać wykorzystane przy zamówieniu.

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.

Zakończenie wsparcia dla integracji z Allegro

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z bieżącą wersją Usługi zakończyliśmy wsparcie dla modułu integracji z Allegro. Klientów zainteresowanych integracją z serwisem Allegro zachęcamy do korzystania z programu WAPRO Aukcje (http://www.wapro.pl/wapro/aukcje).

Zmiana Regulaminu Usługi WAPRO B2C/B2B

Z dniem 13 lipca 2018 r. wchodzi w życie zmieniony Regulamin Usługi WAPRO B2C/B2B. Zmiany wnikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do zmienionych przepisów prawa, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). O fakcie zmienionego regulaminu, a także o prawach przysługujących Państwu w związku z tą zmianą poinformujemy Państwa w osobnej wiadomości.

Comments

 1. Dzień dobry,
  Czy demo B2B na stronie Abstore jest już uaktualnione?

  I mam drugie pytanie, a mianowicie chodzi o sam wygląd obydwu platform (B2B i B2C)
  Patrząc na oba dema, no to b2c bardzo (na plus) odbiega od b2b, czy jest możliwość dostosowania b2b do wyglądu b2c?

  Planujemy w firmie zakupić nowe b2b ale niestety nie przekonałem osób decyzyjnych wyglądem dema b2b na stronie Abstore 😉
  I stąd moje pytanie

  1. Dzień dobry, tak jest uaktualnione dzieje się to w tym samym czasie co aktualizacja środowiska produkcyjnego.
   Jeśli chodzi o b2b to również podlega ostylowaniu, to że demo wygląda tak czy inaczej nie oznacza, że klient u siebie może ostylować platformę po swojemu.
   Samo demo będzie ostylowane w najbliższych tygodniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.