W dniu 10.02.2021 r. opublikowana została nowa wersja programu Płace i kadry WAPRO Gang o numerze 8.60.6.

Zmiany techniczne

 • Podczas kompilacji obiektów dodano kontrolę rozmiaru skompilowanego kodu. Przekroczenie rozmiaru 99,999 sygnalizowane jest błędem kompilacji.
 • W szablonie elektronicznej deklaracji PIT-8AR uzupełniono tagi końcowe pól związanych z przesunięciem terminu przekazania zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Zmieniono układ pól wprowadzania danych i ich opisów, pozycję i rozmiary klawiszy w oknach kartotek firmy, oknach kartotek pracownika i oknach kartotek systemu.

Zmiany merytoryczne

 • W mechanizmie walidacji numeru PESEL w oknie „Edycja danych osoby” wyłączono pomijanie w numerze znaków innych niż cyfry. Obecnie we wstępnej weryfikacji numeru wprowadzonego z literami program zadaje pytanie, czy taki numer zapisać i jego weryfikacja zgodności z datą urodzenia nie jest przeprowadzana.
 • W wydruku „Kartoteka zarobkowa podatek v.2” (Karta zarobkowa (podatek)) uwzględniono przypadki podziału przychodu z listy, na której nastąpiło przekroczenie limitu zwolnienia z podatku osób do 26 lat, doliczanie składek PPK pracodawcy do przychodu i nie wykazywanie składek PPK pracodawcy, które zostały naliczone ale nie podlegają wliczeniu do przychodu z powodu rezygnacji uczestnika z PPK
 • Nowa wersja deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2432). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • Nowe wersje elektronicznych deklaracji IFT-1 (wzór schematu 2021/01/18/10306) i IFT-1R (wzór schematu 2021/01/15/10301) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2020.
 • W pytaniach do deklaracji IFT -1/IFT-1R dodano mechanizm podpowiadania daty do okresu deklaracji zależny od jej typu. W przypadku IFT-1R podpowiadany jest ostatni dzień roku. W przypadku IFT-1 ostatni dzień miesiąca. Dodano również sprawdzenie wypełnienia daty złożenia wniosku i daty przekazania informacji w przypadku tworzenia deklaracji elektronicznej.
 • Informację z okna pytań deklaracji IFT-1/IFT-1R rozdzielono na dwa nowe, których rozmiar i układ dopasowano do ekranów o niskiej rozdzielczości.
 • Wprowadzono szereg modyfikacji w obliczeniach PIT-11, głównie dla osób do 26 roku życia. Rozwiązano problem ze składką PPK pracodawcy obliczoną w 2020 roku, gdy osoba nie korzystała ze zwolnienia, a doliczoną do przychodu w okresie obligatoryjnego zwolnienia z podatku (np. styczeń 2021). Rozwiązano problem z klasyfikacją przychodów z listy ZFSS wypłaconych ponad limit zwolnienia z podatku dla wypłat z ZFSS. Rozwiązano problem z klasyfikacją składki PPK pracodawcy doliczaną do przychodu po ukończeniu 26 roku życia. Rozwiązano problem z klasyfikacją przychodów wynikającą z wypłacenia dwóch list w miesiącu.
 • Rozwiązano problem z wliczaniem kwoty zasiłku dla zleceniobiorców do 26 roku życia rozliczanych przez typ listy umowy i projekty do przychodów zwolnionych z podatku wykazywanych w sekcji G PIT-11.
 • Do systemu dodano zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD. Za pomocą opcji dodanej w pozycji menu Ubezpieczenia -> Druki zgłoszeń i wyrejestrowań można przygotować pliki xml pozwalające zaimportować dane na portalu ZUS PUE. Pliki są zapisywane w tym samym katalogu co inne pliki do programu Płatnik. Może być to katalog określony w parametrze „Katalog transferowy przelewów elektr.” lub domyślny „Pliki programu WAPRO Gang\FIRx\Export\”
 • W pozycji menu „Raporty -> Pozostałe wydruki -> Wydruki kontrolne” dodano „Raport kontrolny ZUS RUD”, w którym zawarto informacje o umowach o dzieło wybranych osób, które za wskazany okres podlegają zgłoszeniu za pomocą formularza ZUS RUD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *