W dniu 15.04.2022 r. opublikowano nowy pakiet aplikacji Mobilnej firmy czyli mobilny handlowiec (mh), mobilny magazynier (mm) oraz inwentaryzator środków trwałych (iw) o numerze 8.70.2.

Informacja

Wersja 8.70.2 WAPRO Mobile oraz WAPRO Mobile Mag wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.70.4 lub wyższej. Z aktualną wersją struktur. Nowe struktury integracyjne w WAPRO Update będą dostępne od dnia 19.04.2022 r.

Wersja 8.70.0 WAPRO Mobile ST wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Best w wersji 8.70.2 lub wyższej.

Aplikacje na urządzeniach należy wyreplikować przed aktualizacją, następnie wyczyścić bazę na urządzeniu oraz ponownie zreplikować po wykonaniu aktualizacji.

Usługi integracyjne należy zatrzymać wybierając opcję „Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji”.

Zmiany w wersji 8.70.2

Mobilny Magazynier

 • Automatyczne rozdzielanie zamówień do aktywnych użytkowników.

Zamówienia do weryfikacji zostaną automatycznie przypisane do użytkowników, którzy replikowali się w ciągu ostatnich 30 minut. W przypadku braku replikacji użytkowników mobilnych w tym czasie, zamówienia zostaną przydzielone do administratora, a po włączeniu się użytkowników mobilnych do pracy przez replikację, zostaną rozdysponowane do aktywnych użytkowników mobilnych. Przypisane zamówienie do konkretnego użytkownika trafi do niego pomijając automatyczne rozdzielenie. Zakończenie pracy użytkownik mobilny może oznaczyć przez odznaczenie automatycznej replikacji, tak by nowe zamówienia nie były do niego przesyłane.

 • Usprawnienia interfejsu, zmniejszenie ilości wyświetlanych szczegółów w zależności od parametryzacji systemu oraz zmieniona domyślna parametryzacja.
 • Zmieniono sposób weryfikacji dokumentów.

Dokument po weryfikacji nie tworzy kopii, lecz zmienia status dokumentu pierwotnego. W zależności od postępu weryfikacji i zgodności pozycji, dokument po prawidłowej weryfikacji otrzyma status W – zweryfikowane lub w przypadku błędnej weryfikacji status B oznaczający Błędne. Historia zmiany statusu po weryfikacji pozyska opis pozycji zawierający indeks oraz ilość sztuk brakujących w stosunku do ilości z weryfikowanego zamówienia. Weryfikowane zamówienia nie otrzymują rozszerzenia numeracji „-W”.

 • Zmieniono działania w przypadku przekroczonej weryfikacji.

W przypadku przekroczenia ilości weryfikowanej na urządzeniu system zakomunikuje taką sytuację na dwa sposoby, oznaczy pozycję błędną ikoną oraz toastem, a gdy mimo to przekroczona pozycja zostanie pominięta, system podsumuje błędne pozycje na koniec kolekcjonowania / weryfikowania dokumentu do poprawy.

 • Dodanie obsługi kodów kreskowych dodatkowych jednostek.

Wszystkie jednostki wraz z przelicznikami i przypisanym do nich kodem kreskowym są dostępne w systemie mobilnym.

 • Dodano ukrywanie cen w weryfikowanych dokumentach, na podstawie obecnego parametru 59.
 • Dodano przesyłanie dokumentów ZD do weryfikacji.

Dokumenty ZD przesłane na urządzenie mobilne, umożliwiają weryfikację dostawy oraz rejestrację przychodu dokumentem PZ lub PW zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

 • Dodano parametr blokady zmiany daty w nagłówkach dokumentów.
 • Zablokowano możliwość dalszej edycji zweryfikowanego i zatwierdzonego dokumentu.
 • Dodano sklejanie komunikatów systemowych wraz z uwagami użytkownika dla weryfikowanych dokumentów.
 • Dodano transfer pola numer zamówienia kontrahenta w weryfikowanych dokumentach. Pole jest zablokowane do edycji przez użytkownika.
 • Dokumenty PW i PZ zwiększają stan magazynowy bezpośrednio po dodaniu na urządzeniu, jeśli dokument nie jest oznaczony jako odłożony w czasie.

Odłożenie dla dokumentu PZ może być narzucone dla użytkownika w Konsoli.

 • Zaktualizowano bazę demo.

Baza demo zawiera obecnie więcej przykładów oraz kody kreskowe wraz z przelicznikami do weryfikacji na urządzeniu.

 • Poprawiono obsługę komunikatów.

Mobilny Handlowiec

 • Rozbudowano obsługę limitów kupieckich o weryfikację rozliczenia dokumentów magazynowych.

Dokument magazynowy wystawiony na urządzeniu zmniejsza dostępny limit kupiecki, a po realizacji na fakturę w systemie centralnym limit zostaje odblokowany. Realizacja na dokument handlowy uwalnia obciążenie dokumentu magazynowego, a rolę kontroli dalszego rozliczenia przejmuje dokument handlowy.

 • Dodano parametr blokady zmiany daty w nagłówkach dokumentów.
 • Dodano możliwość ukrycia płatnika w wyświetlanych kontrahentach na urządzeniu mobilnym, przez odpisanie od użytkownika.
 • Dodano obsługę kodów kreskowych dodatkowych jednostek.

Wszystkie jednostki wraz z przelicznikami i przypisanym do nich kodem kreskowym są dostępne w systemie Mobilnym.

 • Dodano znacznik fiskalny dla FV po wydruku na drukarce Posnet.
 • Zaktualizowano bazę demo.

Inwentaryzator Środków Trwałych:

 • Dodano przesyłanie uwag do remanentu z urządzenia mobilnego.

Konsola zarządzająca

 • Poprawiono wyświetlanie szczegółów wizyt oraz przeglądów wizyt. (mh)
 • Dokonano zmian w parametryzacji dla nowo zakładanej bazy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *