Koniec roku to standardowo okres tworzenia remanentów, jedni robią je wcześniej inni robią później a jeszcze inni robią je regularnie w dużo mniejszych okresach czasu np. co miesiąc.

Mając na uwadze ten fakt pojawiła się nowa funkcjonalność polegająca na możliwości złączenia wielu remanentów tymczasowych ale bez ich finalnego zatwierdzenia. Obecnie system WAPRO Mag pozwalał jedynie scalić wszystko w jeden dokument jak następowało zatwierdzenie remanentów, to rodziło czasami pewne komplikacje jeśli użytkownicy robili na kilku stanowiskach remanent i zdarzało się, że nie były uwzględnione wszystkie towary. Proces zatwierdzania remanentu jest specyficzny ponieważ w tym czasie zaleca się już wylogowanie wszystkich użytkowników i wykonanie kopii bazy danych, w związku z tym jeśli w trakcie zatwierdzania okazywało się, że coś jest nie policzone to ponownie ktoś się logował dodawał nowy remanent i powtarzał operację.

Od teraz można to uprościć i faktycznie wykonać archiwum na sam koniec.

Aby połączyć dokumenty wystarczy je zaznaczyć na liście remanentów tymczasowych i z menu prawego przycisku myszy wybrać opcję Tylko połącz.
Remanenty WAPRO Mag

 

 

 

 

 

 

 

Po wykonaniu operacji pojawi się nowy dokument na liście z nowym numerem a poprzednie dokumenty znikną. Dodatkowo z menu prawego przycisku myszy dostępna jest operacja Nowy dla brakujących. Pozwala właśnie ona automatycznie wykryć towary, które nie zostały uwzględnione w żadnym remanencie i dodać nowy dokument z tymi kartotekami.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *