Proces handlowy pomiędzy naszą firmą a kontrahentem może wyglądać różnie – transakcje mogą być rozliczane gotówkowo (pamiętaj o limicie 15 tys. dla transakcji per klient) oraz przelew. W handlu B2B głównie operujemy przelewami i odroczonym terminem płatności. Jeśli firma posiada ograniczoną grupę odbiorców można nad pewnymi procesami panować ręcznie ale w przypadku dużej grupy odbiorców zdecydowanie łatwiej jest zapanować nad rozliczeniami jeśli jest do tego zastosowany jakiś schemat rozliczeń i wpłat.

Wychodząc na przeciw użytkownikom wprowadzona została w programie magazynowo sprzedażowym WAPRO Mag w wersji 8.30.0 funkcja kojarzenia rachunku bankowego z klientem czyli nie tak jak do tej pory trzeba było wybierać rachunek na dokumencie (to dalej jest możliwe) ale można od razu w edycji kontrahenta wprowadzić domyślny rachunek z naszej puli rachunków.

Aby dokonać takiej zmiany należy wejść w edycję danych kontrahenta a następnie w zakładce dane handlowe wybrać wartość w polu Domyślny rachunek.

WAPRO Mag rachunki bankowe

Po zapisaniu tych zmian w procesie wystawiania faktury automatycznie w informacjach nagłówkowych wstawi się ten rachunek wybrany jako domyślny.

Inna opcja to możliwość skorzystania z rachunków wirtualnych, które tworzą subkonta dla wskazanych klientów według danego schematu.

Jeszcze inna opcja to możliwość oprogramowania tego na dedykowanej logice w wariancie prestiż plus np. uzależniając domyślność rachunku dla klienta od różnych warunków np. typu dokumentu czy waluty lub pozycji jakie znajdują się na kontrahencie.

Przykład takiego dedykowanego rozwiązania w formie modułu dodatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.