Ostatnio przedstawiłem jak tworzyć rachunki do VAT oraz jak tworzyć dokumenty z podzieloną płatnością. Dzisiaj nadszedł czas na zapoznanie się jak w praktyce taki przelew wygląda.

Z punktu widzenia osoby wpłacającej wykonuje ona przelew na podstawowy rachunek kontrahenta ale aby część była przekazana na dedykowane konto VAT należy poinformować o tym bank.

W jaki sposób?

Otóż banki wykazały, że do podzielonej płatności należy odpowiednio skonstruować komunikat przelewu w schemacie Eliksir umieszczając w tytule polecenia odpowiednie informacje.

W programie działa to tak, jeśli rozliczyliśmy dokumentem finansowym rozrachunek powiązany z fakturą, który to miał ustawioną podzieloną płatność a następnie użytkownik zaznacza taki dokument finansowy (w oknie dokumentów finansowych) i wybierze opcję z operacji dodatkowych Elektroniczne polecenie przelewu i wygeneruje plik to w pliku ujrzymy informacje:


110,20180628,73800,10201055,0,"1110201055111111111111111111111 PL","51102055580001456821007854","Solidna Firma Sp. z o.o.||ul. Lazurowa 28/10|01-316 Warszawa","Interrex Sp. J.||Al. Jerozolimskie 178|01-005 Warszawa",0,10205558,"/VAT/138,00/IDC/1011445520/INV/FZ|0147/18/TXT/za FZ 0147/18,||","","","53"

Gdzie pojawiają się odpowiednie informacje o kwocie VAT oraz tytułem za jakie faktury następuje wpłata.

Podsumowując, z pkt widzenia użytkownika poinformowanie banku odbywa się automatycznie podczas generowania dokumentów finansowych do elektronicznego polecenia przelewu. Bank podczas realizacji takiego elektronicznego polecenia analizuje każdy przelew i stwierdza czy dla danej transakcji ma coś podzielić czy nie,.

Pamiętaj, że banki nie umożliwiają realizacji podzielonej płatności dla zapłat na rachunki jednoosobowych działalności gospodarczych, które jako rachunek mają wskazany rachunek prywatny osoby fizycznej a nie dedykowany rachunek firmowy. W tym przypadku kwota VAT zostanie cofnięta na konto VAT zlecającego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.