Allegro udostępniło dla swoich użytkowników opcję tzw. dwustopniowego logowania czyli konieczności potwierdzania procesu logowania poprzez dodatkowy kod (w tym przypadku kod z SMS). Opcja pozwala znacząco poprawić bezpieczeństwo dostępu do konta poprzez dodatkową autoryzację dzięki czemu nawet w przypadku poznania hasła mamy dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Sytuacja oczywiście komplikuje się jeśli korzystamy także z dostępu przez mechanizmy integracyjne np. Web API Allegro – tu nie ma możliwości i jest to totalnie bez sensu aby wprowadzać dodatkowy kod/hasło w sytuacji kiedy oczekujemy automatycznego działania tego mechanizmu integracyjnego.

Rozwiązaniem tej sytuacji są tzw. hasła generowane dla aplikacji, czyli w edycji swojego konta można wprowadzić nazwę aplikacji (dowolna) a następnie wygenerować dla niej hasło. To hasło z założenia jest znane tylko i wyłącznie dla określonej aplikacji (jednej lub kilku) dzięki czemu podczas procesu uwierzytelniania nie jest wymagane ani hasło do konta allegro ani dodatkowy kod SMS. Wręcz hasło aplikacyjne zastępuje hasło użytkownika + jednorazowe kody SMS.

Tyle teorii – jak to skonfigurować w WAPRO Aukcje lub WAPRO B2C?

Zasadniczo w samym programie do integracji z Allegro z pakietu WAPRO ERP czyli WAPRO Aukcje lub usłudze WAPRO B2C wystarczy wpisać wszystko jak do tej pory z wyjątkiem hasła użytkownika – należy je zastąpić hasłem dla aplikacji.

Jak skonfigurować konto Allegro pod dwustopniowe uwierzytelnianie i obsługę integracji?

Otóż po zalogowaniu się do konta należy wybrać Moje konto | Bezpieczeństwo i opcja Dwustopniowe logowanie (samo Allegro po zalogowaniu może wyświetlić dodatkowy komunikat o możliwości włączenia tej opcji dla konta). Wejście do konfiguracji tej opcji może wymagać ponownego podania loginu i hasła aby uniknąć sytuacji kiedy ktoś niepowołany włączy to dla żartu lub przez przypadek na pozostawionej otwartej stronie Allegro.

Pierwszy etap to wprowadzenie swojego numeru telefonu na który będą wysyłane jednorazowe kody SMS.

WAPRO Aukcje integracja z Allegro

Po wprowadzeniu i przejściu Dalej należy wprowadzić kod z SMS, który został wysłany na wskazany numer telefonu w pkt wyżej. Po wpisaniu należy wybrać Zweryfikuj.

WAPRO Aukcje integracja z Allegro

Jeśli numer jest zweryfikowany pojawi się opcja Wygeneruj hasła do aplikacji (taki kreator pojawia się przy wejściu do niego po wybraniu opcji po zalogowaniu, jeśli nie pojawił się należy wybrać opcję Hasła dla aplikacji w menu po lewej stronie w grupie Bezpieczeństwo.

WAPRO Aukcje integracja z Allegro

W tej sekcji należy wpisać w pole Nazwa aplikacji nazwę programu, dla którego generujesz hasło np. WAPRO Aukcje i skorzystać z przycisku Wygeneruj hasło.

Uwaga!

Hasło po wygenerowaniu pojawi się raz na ekranie i nie ma możliwości jego ponownego wyświetlenia – skopiuj je przed zamknięciem okna gdzie się wyświetla. W przeciwnym razie będziesz zmuszony/a do usunięcia tego hasła i wygenerowania nowego podając ponownie nazwę aplikacji.

WAPRO Aukcje integracja z Allegro

WAPRO Aukcje integracja z Allegro

Hasło należy skopiować i wkleić do aplikacji w przypadku WAPRO Aukcje jest to edycja konta (WAPRO Aukcje | Użytkownicy | Popraw i pole Hasło)

WAPRO Aukcje integracja z Allegro

Po zapisaniu można uruchomić synchronizację hasło powinno działać i synchronizacja powinna odbywać się bez problemu.

W przypadku kiedy zostanie włączone dwustopniowe uwierzytelnianie ale nie zostanie wygenerowane hasło dla aplikacji podczas synchronizacji będą pojawiały się komunikaty dotyczące błędnego logowania a w konsekwencji może dojść do zablokowania konta ze względu na zbyt dużą ilość błędnych logowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.