Często w trakcie sprzedaży w systemie magazynowo-sprzedażowym WAPRO Mag operator zmienia cenę dla danego kontrahenta w trakcie wystawiania dokumentu. Zmiana albo może odbywać się na podstawie listy cen np. rubryki cenowe plus ostatnie ceny sprzedaży lub po prostu wynika z ceny ręcznej lub operowania rabatem.

Skupię się na tej pierwszej opcji czyli wyborze z listy. Jeśli w trakcie dodawania pozycji przy polu cena użytkownik uruchomi słownik pojawi się lista cen do wyboru.

W wersji 8.30.0 doszła nowa opcja na tym oknie Pomijaj korekty cenowe dla ostatniej ceny sprzedaży – opcja ta pozwala wykluczyć z pozycji tej list o nazwie Ostatnia cena, która pojawia się jeśli użytkownik ma zaznaczoną opcją na dole po lewo czyli Pokaż ostatnią cenę sprzedaży dla kontrahenta (domyślnie jest ona wyłączona).

WAPRO Mag WF-Mag wybór ceny sprzedaży

Co robi tak na prawdę ten znacznik?

Otóż jeśli klient kupił towar za 110 zł a następnie z jakiegoś powodu korekta cenowa do tej sprzedaży obniżyła cenę do 105 zł ponieważ towar np. zawierał wadę, to do tej pory bez tego znacznika jako ostatnia cena wykazane by było 105 zł zamiast 110. Nowy znacznik pozwala bazować na ostatnich cenach wynikających z pierwotnej sprzedaży a nie korekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.