W wersji 8.40.8 programu magazynowo handlowego WAPRO Mag dodano nową opcję dostępną w trakcie przepinania dostaw.

Dla przypomnienia, jeśli wykonałeś zakup towaru w kilku dostawach. Następnie z jednej z dostaw wykonałeś rozchód i potem próbujesz zrobić zwrot do dostawcy z tego dokumentu dostawy (już rozchodowanego). Program nie ma towaru w tej dostawie, więc od razu operacja nie jest możliwa. Ale jeśli posiadasz stan tego towaru wynikający z innych dostaw to możesz przepiąć towar pomiędzy dostawami. Po tej operacji będzie możliwe wykonanie korekty do pierwotnej faktury zakupu.

Do tej pory takie przepięcie powodowało zmianę ilości całej dostawy czyli jeśli na dokumencie było 10 szt. to po przepięciu całość trafiała do przepinanej dostawy. Po ostatnich zmianach użytkownik może wskazać opcję Wpisz ilość do przepięcia i wskazać jaką ilość chce przepiąć. Pozwala to bardziej efektywnie zarządzać dostawami. Może się oczywiście okazać, że dostawa skąd pobieramy towar też będzie wymagała zwrotu, więc nie ma sensu przepinać całej dostawy jeśli nie ma takiej potrzeby.

Dla przypomnienia opcje przepinania dostępne są na poziomie okna edycji pozycji korekty.

WAPRO Mag przepinanie dostaw

Po wybraniu wskazanej opcji pojawi się najpierw lista dokumentów WZ, które pobierały towar z dostawy. Następnie po wybraniu Powiąż z inną dostawą pojawi się lista dostaw, które możliwe są do wykorzystania w procesie przepięcia. Użytkownik ma do dyspozycji filtry na górze, oraz nową opcję Wpisz ilość do przepięcia (F2).

WAPRO Mag przepinanie dostaw

Jeśli wprowadzisz ilość i zatwierdzisz okno zostanie ona użyta do przepięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *