Program do fakturowania i gospodarki magazynowej WAPRO Mag umożliwia kilka wersji numeracji tworzonych kartotek towarowych. Pierwsza i domyślna to automatyczna numeracja w ramach danej kategorii towarowej zgodnie ze zdefiniowanym szablonem w edycji kategorii asortymentowej. W praktyce oznacza to, że podczas nowo tworzonej kategorii system proponuję maskę numeracji jako 3 pierwsze litery z nazwy kategorii plus 6 znaków autonumeracji (#). Dla przykładu dodanie kategorii KOMPUTERY spowoduje wygenerowanie szablonu KOM###### czyli pierwszy indeks będzie miał postać KOM000001.

WAPRO Mag numeracja indeksów towarowych

Można zmienić to ustawienie na ręczną numerację poprzez parametr konfiguracji firmy. Administrator | Konfiguracja firmy | artykuły | Numeracja numeru handlowego artykułu oraz drugi parametr Numeracja numeru katalogowego artykułu. Można ustawić wartość ręczną, wtedy podczas dodawania towaru trzeba będzie zawsze ręcznie wpisać własny indeks.

Trzecia opcja to skorzystanie z ustawienia w edycji magazynu Magazyn | Magazyny/wybór magazynu | Popraw | 5) Numeracja indeksów po zaznaczeniu opcji Numeracja indeksów dla artykułów ciągła w magazynie (niezależna od kategorii) co spowoduje nadawanie indeksu zgodnie z szablonem (może być to szablon tekstowo numeryczny lub sam numeryczny), każdy znak numeryczny reprezentowany jest przez znak hash czyli # i oznacza cyfrę od 0 do 9 czyli format XYZ### oznacza kombinacje od XYZ001 do XYZ999.

WAPRO Mag numeracja indeksów towarowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.