Program do fakturowania i gospodarki magazynowej WAPRO Mag umożliwia kilka wersji numeracji tworzonych kartotek towarowych. Pierwsza i domyślna to automatyczna numeracja w ramach danej kategorii…