WAPRO Mag zawiera w sobie wbudowany moduł kontroli i naprawy danych (Administrator | Kontrola i naprawa danych). Generalnie w większości przypadków nie ma potrzeby jego stosowania jednak czasami w wyniku nieplanowanych operacji typu niepoprawne zamknięcie komputera, brak prądu itp. może dojść do sytuacji kiedy finalny stan jest nieprawidłowy i program powinien skontrolować dane jakie w sobie zawiera.

Użytkownik może dla swojego spokoju uruchamiać cyklicznie takie funkcje kontrolne dzięki czemu będzie mógł na bieżąco weryfikować czy nie powstał jakiś problem lub dane nie są uzupełnione.

Funkcji kontrolnych jest wiele i można wyróżnić z nich kilka podgrup

  1. Funkcje tylko kontrolne – mają w nazwie funkcji frazę „Kontrola…” – cechują się tym, że nie podejmują żadnej naprawy a jedynie raportują powstanie jakiegoś zjawiska np. funkcje o kodach A raportują nie prawidłowo przypisane dane, co może skutkować błędnymi wynikami w WAPRO Analizy – np. użytkownik nie skojarzył klasyfikacji lub grupy lub takie dane zaimportowano poza programem bezpośrednio do bazy
  2. Funkcje kontrolno-naprawcze – mają w nazwie funkcji frazę „Kontrola i naprawa…” – czyli funkcja najpierw kontroluje potem może naprawiać dane jeśli będzie w stanie
  3. Funkcje typowo naprawcze – mają w nazwie funkcji frazę „Naprawa…” – funkcja używana w bardzo specyficznych przypadkach np. dużego uszkodzenia danych (może powstać poprzez nieumiejętne importy bezpośrednio do danych lub próby zmiany danych bezpośrednio w bazie przez osoby nie znające dokładnie struktur i logiki programu)

Wykonując operację „Wykonaj kontrolę” program raportuje stan danej funkcji odpowiednim kolorem:

  • żółty funkcja nie wykonana jeszcze
  • zielony funkcja zakończona bez błędu
  • czerwony funkcja zawiera błąd

Jeśli wykryto błędy warto wykonać operację Odznacz wszystko dostępną pod prawym myszy a następnie zastosować filtr w prawym górnym rogu aby pokazał tylko z błędami (wciśnięty czerwony sygnalizator) a następnie ponownie prawy myszy Zaznacz wszystko i Wykonaj naprawę. Wtedy program skraca czas bo nie uruchamia naprawy na funkcjach, które nic nie naprawiają w danym momencie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *