W nocy z 27 na 28 maja 2020 r. została przeprowadzona aktualizacja platformy e-commerce WAPRO B2C/B2B do wersji 3.19. W wersji wprowadzono wiele zmian poniżej szczegółowe informacje o aktualizacji.

Zmiana domyślnej szerokości maksymalnej kontenera sklepu

Wraz z nową wersją zmianie uległa domyślna maksymalna szerokość kontenera sklepów z dotychczasowych 1160px do 1350px. Zmiana ta jest podyktowana coraz większym udziałem wyższych rozdzielczości monitorów wśród osób korzystających z Internetu. Dzięki tej zmianie Państwa sklepy zyskają więcej miejsca poziomego na prezentację Państwa oferty i treści.

Nowy proces składania zamówienia

Nowa wersja wnosi istotne zmiany do procesu zakupowego. Celem zmian jest wyjście naprzeciw najnowszym trendom w obszarze e-commerce i procesów zakupowych, które powinny być dla klientów coraz łatwiejsze, przyjemniejsze oraz pozwalały im na szybką i bezproblemową finalizację zakupów. Wprowadzone zmiany, to m.in.:

 • Opcja „Lekki” koszyk, która powoduje na stronach procesu zakupowego „odchudzenie” nagłówka i stopki strony
 • Możliwość wyłączenia strony z „podsumowaniem zamówienia”
 • Zmiana w układzie widoku koszyka – prezentacja podsumowania w pływającej kolumnie po prawej stronie widoku zamówienia
 • Dla kont B2C – uproszczenie sposobu wyboru opcji zakupów z kontem lub bez konta
 • Dla kont B2B – jedno lub dwukrokowy proces składania zamówienia (konfiguracja)
 • Rozdzielone zostały opłaty za dostawę i za płatność
 • Uproszczenie podawania adresu do faktury
 • Pobieranie tylko koniecznych danych od klientów w przypadku dostaw do punktu.

Zmiany w opcji „Szybki koszyk”

W aplikacji usunięty został moduł „Szybki koszyk”. Funkcjonalnosć została przeniesiona na stronę koszyka. Obecnie wyszukiwarka funkcjonuje jako element koszyka umiejscowiony pod listą pozycji zamówienia. Zaznaczenie opcji „Szybki koszyk” w Panelu administracyjnym: Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia → Szybki koszyk włącza wyszukiwarkę, z poziomu której można od razu dodawać produkty do koszyka.

Konfiguracja domyślnej metody dostawy

W Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy w danych podstawowych dodana została opcja zdefiniowania domyślnej metody dostawy. Metoda ta będzie domyślnie skonfigurowana dla obecnych i nowych użytkowników sklepu.

Darmowa dostawa od kwoty zamówienia — konfiguracja zależności z rabatami

W Panelu administracyjnym dodana została możliwość skonfigurowania zależności darmowej dostawy od kwoty zamówienia uzależnionej od rabatów. Dostępne opcje konfiguracji: 1) Po wszystkich rabatach, 2) Przed rabatami na zamówienie, 3) Przed wszystkimi rabatami. Mechanizm sprawdza wartość zamówienia zgodnie z konfiguracją i w sekcji podpowiedzi darmowej dostawy w koszyku na stronie sklepu prezentuje brakującą kwotę zamówienia do skorzystania z darmowej dostawy. W przypadku opcji 2) i 3) dodatkowo zostanie zaprezentowana informacja dot. konfiguracji.

Program lojalnościowy — nowe funkcjonalności

Funkcjonalność Programu lojalnościowego została poszerzona o nowe funkcje:

 • reguły zdarzeniowe, które umożliwiają skonfigurowanie zasady otrzymywania punktów jako wynik określonych akcji (np. voucher kodów),
 • możliwość odroczenia aktywacji zarobionych punktów, dzięki czemu można „zamrozić” możliwość wykorzystania punktów przez klienta, dopóki np. nie minie termin przewidziany na zwrot towaru,
 • dodaliśmy także nowy raport — raport stanu punktów programu lojalnościowego.

Limitowanie ofert dedykowanych

Dodano nową opcję w ofertach dedykowanych: Ilościowy limit zamówień, która umożliwia ograniczenie ilościowe zamówień z danej oferty dla oddziału kontrahenta.

Limitowanie ofert dedykowanych w określonym czasie

Strategia ograniczania ofert dedykowanych została poszerzona o możliwość limitowania w określonym czasie — Liczba wykorzystań w określonym okresie czasu. W konfiguracji limitów można ustalić: 1) limit ilościowy, 2) liczbę dni do odnowienia ograniczenia od ostatniego zamówienia (licznik godzinowy, tzn. 1 dzień = od 12:00 w poniedziałek do 12:00 we wtorek). Wykorzystana oferta nie znika z listy ofert w sklepie. Nie można jej jednak zakupić po raz kolejny w przedziale czasowym, w którym obowiązuje limit. W sklepie został wprowadzony mechanizm walidacyjny, który zweryfikuje użytkownika pod kątem przekroczenia limitu.

Oferty dedykowane — warunek kwotowy na produkty z danej oferty

W ofertach dedykowanych dodana została możliwość ustawienia minimalnej kwoty zamówienia na produkty z danej oferty. Aby spełnić warunek, należy wybrać taką ilość produktów z danej oferty, aby przekroczyć kwotę warunku. Jednocześnie nadal można ustawić warunek kwotowy dla całego zamówienia (wszystkie oferty dedykowane oraz oferta standardowa poza ofertą, w której taki warunek został ustanowiony). Konfiguracja obydwu opcji jest dostępna w karcie oferty dedykowanej w zakładce Warunki ofertowe pod przyciskiem Dodaj warunek kwotowy. Warunek dotyczy: 1) Produktów z danej oferty, 2) Produktów spoza danej oferty.

Oferty dedykowane — prezentacja tagu w formie etykiety na ofercie

W sklepie na liście ofert oraz w szczegółach oferty została dodana prezentacja tagu w formie etykiety obok/pod nazwą oferty. Prezentacja tagów w sklepie jest domyślnie ukryta na poziomie skórki. Element ten można odkryć.

Dodatkowe media w karcie produktu

W Panelu administracyjnym dodana została możliwość zamieszczania w karcie produktu filmów z serwisów You Tube oraz Vimeo, a także plików video z zasobów własnych.

Możliwość zmiany ustawień integracji dla ceny bazowej produktu w operacjach grupowych w Panelu administracyjnym

W Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Produkty) dodana została możliwość grupowej edycji ustawień integracji dla ceny bazowej produktu. Aby wykonać zmianę, należy zaznaczyć kilka produktów na liście, rozwinąć Operacje i wybrać Zmień ustawienia integracji z systemem ERP, a następnie wybrać preferowaną opcję dla Integracja ceny bazowej.

Możliwość grupowego usuwania: przypisanych produktów podobnych, akcesoriów, etykiet lub zdjęć

W Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Produkty) dodana została możliwość grupowego usunięcia powiązania wybranych na liście produktów z produktami podobnymi oraz akcesoriami, a także usunięcia zdjęć lub przypisania do etykiety. W tym celu, po zaznaczeniu produktów do edycji, należy rozwinąć Operacje i wybrać z listy odpowiednią akcję.

Rozszerzenie etykiet o funkcję ograniczania sprzedaży

W module Etykiety w Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Etykiety) dodana została sekcja Konfiguracja sprzedaży produktów. W miejscu tym można wprowadzić ograniczenia dotyczące sprzedaży produktów z wybranej etykiety: 1) Sprzedaż bez ograniczeń, 2) Sprzedaż ograniczona do wybranych grup oddziałów kontrahentów, 3) Sprzedaż zablokowana. W opcji drugiej należy przypisać grupy oddziałów kontrahentów, które będą mogły kupować produkty z danej etykiety. Dodatkowo w polu Komunikat ograniczenia sprzedaży produktów można wpisać informację dla użytkowników, którzy nie będą mogli zakupić produktów z tej etykiety. Pole komunikatu jest dostępne również w opcji Sprzedaż zablokowana. Ograniczenia sprzedaży działają tylko wtedy, gdy etykieta jest widoczna w sklepie, o czym przypomina specjalny komunikat dla operatorów. Treść komunikatu jest widoczna w sklepie na liście produktów, w karcie produktu, przechowalni w miejscu przycisku dodawania produktu do koszyka. Zastosowanie biznesowe: np. ograniczenia w przypadku sprzedaży produktów koncesjonowanych, blokady w przypadku asortymentu typu: Produkt do nabycia tylko stacjonarnie, Zapowiedź.

Domyślny adres dostawy dla oddziału na podstawie ostatnio wybranego adresu

Wybór w koszyku adresu dostawy dla oddziału przez użytkownika skutkuje zapisaniem tego wyboru w preferencjach użytkownika. Po ponownym wejściu do koszyka lub przy ponownym składaniu zamówienia, adres dostawy będzie domyślnie zaznaczony zgodnie z ostatnim wyborem.

Ograniczenie zakresu wyboru daty dostawy

W Panelu administracyjnym w module Kalendarze w zakładce Kalendarze dostaw (Sklep → Konfiguracja → Kalendarze → Kalendarze dostaw) dodane zostało nowe pole Ograniczenie zakresu wyboru daty dostawy w dniach, w którym można wprowadzić wartość liczbową. Aby wprowadzić/zmienić dane, należy przejść w tryb edycji kalendarza dostaw.

Konfiguracja wymagalności numeru telefonu użytkownika

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Dostep można obecnie zarządzać wymagalnością numeru telefonu użytkownika na etapie rejestracji oraz podczas edycji danych w Strefie klienta.

Weryfikacja limitu kupieckiego w pierwszym kroku w koszyku

Dodana została obsługa weryfikacji limitu kupieckiego podczas każdej zmiany w zawartości koszyka. Blokada zamawiania wynikająca z przekroczenia limitu kupieckiego będzie obecnie widoczna już w pierwszym kroku procesu zakupowego.

Obsługa dynamicznego działania filtrów

W sklepie zmieniona została prezentacja filtrów, które obecnie będą działać jako przyciski a nie checkboxy. Atrybuty dostępne do kontynuacji filtrowania będą dynamicznie przewężane na podstawie uprzednio zaznaczonych wartości. Zaznaczenie wartości atrybutu lub etykiety w panelu filtrów będą w sposób dynamiczny zmieniać prezentację listy produktów spełniających wprowadzone kryteria. Dodatkowo, w panelu filtrów można usunąć zarówno wszystkie filtry, jak i pojedyncze, wybrane filtry na atrybutach. Kolejność prezentacji atrybutów w wyszukiwarce można zdefiniować w Panelu administracyjnym w Sklep → Asortyment → Atrybuty → Grupy atrybutów.

Zmiana w nagłówkach dla strony wyszukiwania w sklepie

Nagłówek dla strony wyszukiwania w sklepie w przypadku zafiltrowania wyników wyłącznie po jednej etykiecie przyjmuje nazwę tej etykiety. Jeśli w filtrze użyto kilku parametrów wyszukiwania, nagłówek przyjmuje nazwę Wyniki wyszukiwania.

Statystyki zamówień — nowy moduł w ustawieniach sklepu

W Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu) dodany został moduł Statystyki zamówień, w którym można skonfigurować ilość produktów wyświetlanych w sklepie w sekcji Najczęściej zamawiane produkty oraz zakres czasowy, z jakiego będą pobierane dane do tej sekcji.

Zachowanie WAPRO B2C/B2B przy braku połączenia z Internetem

W przypadku, gdy użytkownik straci połączenie z Internetem i wykona akcję na stronie sklepu, zostanie ona zawieszona. Użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość próby ponowienia akcji. Ma to szczególne znaczenie dla klientów korzystających z urządzeń mobilnych.

Komunikat o przestarzałej przeglądarce (Internet Explorer)

Na stronie sklepu dodany został komunikat informujący o korzystaniu z przestarzałej przeglądarki, zachęcający do zmiany na najnowsze wersje najpopularniejszych przeglądarek.

Raport zgód użytkowników

W Panelu administracyjnym dodany został nowy raport — Raport zgód użytkowników. Raport zawiera imię i nazwisko, telefon, e-mail użytkownika, nazwę zgody, jej status oraz datę ostatniej zmiany statusu.

Ulepszenia w zakresie polityki haseł skrzynki pocztowej

Wprowadzona została lepsza polityka haseł dla skrzynki pocztowej założonej w domenie abStore.

Wstawki systemowe — opcja dezaktywacji

We wstawkach systemowych (CMS → Edycja treści → Wstawki systemowe) dodana została możliwość dezaktywacji, co umożliwia wyłączenie prezentacji treści wstawki bez konieczności jej usuwania.

Tłumaczenia interfejsu — ulepszenia

W CMS → Edycja treści → Tłumaczenia interfejsu → Komunikaty dodana została możliwość wyszukiwania oraz wprowadzona została opcja edycji pojedynczych komunikatów, co przyspieszy odnajdywanie oraz zapisywanie wprowadzonych zmian.

Ujednolicenie sposobu przypisywania grup

Ujednolicony został sposób przypisywania grup kontrahentów oraz oddziałów kontrahentów w Panelu administracyjnym.

Odświeżenie dziedziny oraz grup dynamicznych po edycji danych oddziału lub dodaniu nowego oddziału

Dodane zostało automatyczne odświeżenie dziedziny oraz grup dynamicznych po edycji danych oddziału lub utworzeniu nowego oddziału.

Nowy parametr konfiguracyjny w szablonach wiadomości

W Szablonach wiadomości (CMS → Edycja treści → Szablony wiadomości) dotyczących zamówień został dodany nowy parametr konfiguracyjny ${order_division_phone}. Parametr powoduje dodanie do wysyłanego maila numeru telefonu oddziału, w ramach którego zostało złożone zamówienie.

Import zamówienia z pliku — zamówienie powyżej stanów magazynowych

W koszyku na stronie sklepu w sekcji Import/eksport zamówienia w oknie importu dodana została opcja W przypadku braków importuj w maksymalnych dostępnych ilościach. Opcja ta pozwala na import maksymalnych dostępnych ilości produktu w przypadku braku dostępności ilości podanych w importowanym pliku.

Poprawki w widoku Tabela

Wprowadzone zostały ulepszenia w zakresie prezentacji danych produktów w widoku Tabeli na liście produktów w sklepie. Nowa wersja umożliwia prezentację większej ilości informacji w widoku tabelarycznym bez konieczności uruchamiania przewijania poziomego. Pasek przewijania poziomego oraz „przyklejenie” kolumny z ilością produktów (Dodawanie do koszyka) wystąpi tylko w skrajnych sytuacjach — w przypadku dużej liczby kolumn z atrybutami oraz wąskiego kontenera (np. włączone obydwa panele boczne lub wąskie urządzenie mobilne). W takiej sytuacji kolumna Dodawanie do koszyka zostanie oddzielona od pozostałych szarym paskiem, aby zasygnalizować, że część danych jest ukrytych i należy przewinąć, aby zobaczyć pozostałe kolumny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.