W ostatniej wersji WAPRO Aukcje 8.21.6 czyli systemu do obsługi aukcji allegro i integracji ich Allegro z WAPRO Mag została zaimplementowana obsługa nowego REST API Allegro. Dodanie nowego API umożliwia dodanie nowych funkcjonalności a także obligatoryjnych zmian, które Allegro wprowadza od września 2017 r.

Aby korzystać z nowego API należy wykonać tzw. autoryzację aplikacji – proces ten wymagany jest aby niejako aplikacja mogła w imieniu użytkownika wykonywać żądania w REST API.

W trakcie autoryzacji użytkownik podaje swój login i hasło (na stronie/formularzu dostarczonym przez Allegro) jeśli dane są poprawne w kolejnym etapie użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na autoryzację dla aplikacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej generowany jest tzw. token, który umożliwia komunikację z nowym API. Token ważny jest przez 12h i wraz z nim generowany jest drugi token, który pozwala na przedłużanie czasu ważności podstawowego tokenu. Wykonuje się to automatycznie podczas operacji synchronizacji. Celem tego jest wyeliminowanie konieczności ciągłej autoryzacji czyli podawania ponownie loginu i hasła przez użytkownika. Niestety zasady w nowym API są takie, że taki token główny mimo wszystko wygasa po maksymalnie 365 dniach, więc użytkownik przynajmniej raz na rok i tak będzie się musiał uwierzytelnić jeśli będzie chciał korzystać z funkcji nowego API.

Obecnie jedyną zaimplementowaną funkcją jest funkcja pobierania tzw. warunków posprzedażowych czyli informacji od sprzedającego dla kupującego w jaki sposób realizowane są:

  • gwarancje
  • zwroty
  • reklamacje

Aby wystawić aukcje od 12.09.2017 lub edytować czy wznawiać istniejącą wszyscy sprzedający korzystający z konta sklep muszą mieć te warunki podane dla każdej aukcji.

Kolejną implementowaną funkcją będzie możliwość zmiany ceny w aukcjach ze złożonymi ofertami kupna.

Obecnie panuje chaos informacyjny ze strony Allegro ponieważ w dokumentacji technicznej oraz publikacjach pojawia się informacja, że nie wszystkie typy warunków są wymagane, jednak w samym API implementacja narzuca podanie wszystkich warunków albo żadnych (można ich nie podawać do 12.09.2017 potem i tak staną się obowiązkowe).

Chaos wynika trochę z faktu, że do tej pory były one nie wymagane a staną się od pewnej daty i część użytkowników powołuje się na starsze artykuły, które dotyczą opublikowanych informacji, że w ogóle w Allegro taka funkcja się pojawiła.

Autoryzacja aplikacji

Proces autoryzacji polega na uruchomieniu w aplikacji opcji autoryzacji, która wyświetla stronę logowania do Allegro. Po wprowadzeniu danych do logowania (strona dostarczona przez Allegro) i wyrażeniu akceptacji co do autoryzacji danej aplikacji (aplikacja przedstawia się w formie unikalnego identyfikatora) nastąpi zamknięcie okna autoryzacji.

Opcja autoryzacji dostępna jest w 2 miejscach:

  • w oknie edycji danych użytkownika (po wstępnej synchronizacji)
  • w prawym górnym rogu obok listy wyboru kont

WAPRO Aukcje integracja z Allegro WAPRO Mag

WAPRO Aukcje integracja z Allegro WAPRO Mag

Pojawi się okno z logowaniem do aplikacji

WAPRO Aukcje integracja z Allegro WAPRO Mag

Po wprowadzeniu danych do logowania nastąpi przekierowanie do akceptacji autoryzacji aplikacji. Po jej wykonaniu okno zamknie się automatycznie.

WAPRO Aukcje integracja z Allegro WAPRO Mag

Jeśli autoryzacja przebiegnie prawidło zostanie pobrany tzw. token aplikacji. Jest on ważny 12h dodatkowo aplikacja pobierze tzw. token odświeżenia dzięki, któremu będzie mogła przedłużać o kolejne 12h token podstawowy aplikacji w cyklicznych odpytaniach usługi Allegro. Robione jest to po to aby użytkownik nie musiał zbyt często wykonywać autoryzacji aplikacji.

Ważne jest jest jednak to, że tokenem odświeżającym można przedłużyć ważność tokena podstawowego do maksymalnie 365 dni czyli przynajmniej raz na rok użytkownik będzie musiał się zalogować do allegro aby uwierzytelnić aplikację.

Po pobraniu tokena system automatycznie próbuje pobrać warunki posprzedażowe z danych konta Allegro (należy je uzupełnić w informacje o sprzedającym po zalogowaniu się do Allegro). Ich lista dostępna jest w menu Aukcje | Kartoteka | Warunki posprzedażowe

WAPRO Aukcje integracja z Allegro WAPRO Mag

Warunki można uzupełnić w trakcie wystawiania lub grupowej edycji aukcji. W trakcie wystawiania lista dostępna jest na zakładce Płatność i dostawa a w trakcie edycji na zakładce podstawowe.

WAPRO Aukcje integracja z Allegro WAPRO Mag

WAPRO Aukcje integracja z Allegro WAPRO Mag

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *