• 13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR.

Dla podatników został udostępniony nowy rejestr w którym możesz sprawdzić swojego kontrahenta czy kontrahent nie widnieje w rejestrze VAT, czynie został z niego wykreślony lub przywrócony.

Rejestry konkretnie zawierają listy podmiotów:

  • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
  • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Niestety jak to zwykle bywa rejestr został dodany na szybko i bez przemyślenia w formie strony www bez jakiegoś sensownego interfejsu API przez który producenci mogliby się zintegrować i zautomatyzować taki proces weryfikacji dzięki czemu byłby on skuteczniejszy o X procent. Tak to zapewne nie wielu osobom będzie się chciało wchodzić na stronę i robić to ręcznie.

Sama czytelność i intuicja tego rejestru pozostawia wiele do życzenia bo po wyświetleniu wyniku jest on zlany w tekście o rozmiarze minimum strony A4.

Rejestr dostępny jest tu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *