W ostatniej wersji WAPRO Mag oznaczonej numerem 8.31.0 wprowadzono możliwość definiowania konfiguracji kolumn na oknie Dostawy. Co prezentuje dane okno? Okno Dostawy prezentuje listę dostaw…