Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W praktyce oznacza to, że rynek urządzeń fiskalnych w jakiejś perspektywie…

W życie weszło nowe rozporządzenie, które porządkuje kwestie przypisania poszczególnych stawek VAT do ich oznaczeń literowych. Podatnicy do dyspozycji na urządzeniach fiskalnych mają oznaczenia literowe…