Wersja 8.30.0 programu WAPRO JPK do obsługi Jednlitego Pliku Kontrolnego udostępniła użytkownikom możliwość wczytywania plików JPK_FA z aktualnie obowiązującego schematu. Pobieranie danych z plików JPK_FA odbywa się…