WAPRO Mag umożliwia w wariancie Prestiż i Prestiż Plus obsługę pól dodatkowych w różnych ekranach i formularzach. Pola dodatkowe mają swój określony typ wprowadzania danych, który może inaczej być interpretowany na formularzu wprowadzania danych do pola dodatkowego.

Może być to podstawowe pole wpisywane, może być to lista rozwijalna z możliwością edytowania przez użytkownika w trakcie wpisywania (rozszerzanie zawartości listy w zależności od potrzeby) a także lista stała nieedytowalna.

Kolejną postacią są pola hiperłącza (opisywałem je na blogu) a także mogą być to pola słownikowane. Słowniki pól dodatkowych umożliwiają zbudowanie zestawu różnych wartości, które wybierane są przez użytkownika w trakcie wpisywania danych. Zaleta słowników? Są bardziej elastyczne i wygodniejsze w użyciu niż listy rozwijalne, zdecydowanie lepiej korzysta się z nich dla dużych zbiorów wartości wyboru.

Jak je zdefiniować?

Słowniki dostępne są w menu Administrator | Słowniki dodatkowe po wybraniu w lewej części okna Dodaj określamy jakiego typu będą wartości w słowniku(tekst, liczba, data) w prawej części opcja Dodaj powoduje dodawanie wartości do danego słownika.

Słowniki pól dodatkowych

Edytując z kolei pole dodatkowe w definicji należy wskazać, że pole dodatkowe skojarzone jest ze słownikiem a następnie wybrać słownik z listy.

Słowniki pól dodatkowych

Samo wprowadzanie danych jest banalne w moim przypadku po wybraniu pola dodatkowego w edycji artykułu wystarczy wybrać wybór ze słownika i wskazać wartość.

Słowniki pól dodatkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *