W gospodarce magazynowej mamy rozchód wyceniany w cenach zakupu i w cenach sprzedaży. Ogólna zasada jest taka, że dla dokumentów na zewnątrz (np. WZ) wycena jest w sprzedaży a dokumenty wewnętrzne (MM, RW) są w cenach zakupu.

Problem polega na tym, że jeśli dokument wyceniany jest w cenach zakupu (cena podawana na pozycji to rzeczywista cena z dostawy) to system nie przelicza automatycznie dokumentów rozchodu, które czerpią towar z danej dostawy a na danej dostawie zmieniła się cena zakupu.

Dla przykładu:

Mamy PZ 10 szt po 2 zł jakiegoś towaru.

Wystawiamy WZ 2 szt po 3 zł tego towaru (wycena w cenie sprzedaży)

oraz wystawiamy RW 5 szt po 2 zł tego towaru (wycena w cenie zakupu).

Następnie zmieniamy ceną na PZ na 1.8 zł.

Po tych operacjach wydruk ponowny WZ dalej będzie miał cenę 3 zł bo jest to cena sprzedaży, jednak koszt własny tego dokumentu to będzie dynamicznie wyliczone z 4 zł (2×2 zł) na 3.6 (2×1.8 zł).

W przypadku dokumentu RW system ma zapisane, że cena z dostawy była 2 zł i teraz jedyna zmiana to ręczne poprawienie tego dokumentu i uwzględnienie zmiany kosztu własnego w FK.

Inna opcja to właśnie uruchomienie operacji dodatkowej dostępnej w liście operacji na dokumentach magazynowych Przelicz rozchody wyceniane w cenach zakupu opcja uruchamiana jest od strony dokumentu przychodu, w którym cena uległa zmianie.

Do tej pory operacja działała per jeden dokument, teraz możliwe jest jej uruchomienie dla zaznaczonych.

Ok można by zapytać czy system nie mógł by tego sam liczyć? Zapewne mógłby ale jest to niebezpieczne zachowanie ponieważ księgowość mogłaby mieć problem z ustalaniem faktycznego kosztu własnego na dokumentach po ich księgowaniu. Częstą praktyką jest sytuacja kiedy zwłaszcza w imporcie towarów przychodzi towar i PZ wprowadzone jest po błędnych cenach, następnie po kilku tygodniach po otrzymaniu FV jest ona rejestrowana i cena się zmienia, ale w międzyczasie towar został rozdysponowany na zewnątrz i wewnątrz i tego typu operacje pozwalają ustalić rzeczywiste wyceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *