W dniu 10.12.2019 r. opublikowane zostały nowe wersje aplikacji WAPRO ERP.

WAPRO Fakir 8.50.2

W wersji wprowadzone zostały następujące zmiany

 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów – na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z  art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu MPP;
  • Import dokumentów –  zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag na wspólnej bazie oraz importu dokumentów za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego MPP (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT);
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) – dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019;
 • Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała lista) (usługa subskrypcyjna) – bufor przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów. Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych – w celu zweryfikowania numerów rachunków bankowych w wyciągach bankowych dla wykonanych płatności, w programie dodano:
  • W oknie „prostego dokumentu finansowego” oraz „zbiorczego dokumentu finansowego” dodano zakładki Numer rachunku bankowego, dla dekretów, w których konto rozrachunkowe znajduje się po stronie WN
  • W oknie przeglądarki rozrachunków dodano:
   • Kolumnę Nr rachunku bankowego;
   • Kolumnę Status weryfikacji rachunku bankowego;
   • Możliwość dodania filtra na drzewie filtrów związanego ze statusami weryfikacji numeru rachunku bankowego;
   • Możliwość pojedynczego weryfikowania numerów rachunków bankowych;
   • Możliwość zapisywania, dla zaznaczonych rozrachunków zleceń weryfikacji w buforze zleceń – Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • W menu podręcznym okna kartoteki przelewów dodana została opcja: Dodaj wybraną pozycję do listy oczekujących na weryfikację. Funkcja umożliwia utworzenia zleceń przelewów w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów;
 • Dodano uprawnienie o nazwie Lista zleceń weryfikacji podatników VAT | Wyślij. Wyłączenie odbiera uprawnienie do automatycznego wysyłania zapytań na serwer wykazu podatników VAT udostępnionego przez MF. Zarówno natychmiastowego wysyłania pojedynczych zapytań jak i przez listę zleceń weryfikacji podatników VAT (bufor). Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Pobieranie danych do JPK_VAT korekta – zmieniona została metoda weryfikacji pobieranych do WAPRO JPK danych z deklaracją VAT-7. Aktualnie dane porównywane są deklaracją VAT-7 o najwyższej liczbie porządkowej – kolumna „Lp” na oknie deklaracji VAT-7;
 • Wariant BUDŻET – w module fakturowania dodana została możliwość dodawania opisu na fakturach sprzedaży „Mechanizm Podzielonej Płatności”

WAPRO Mobile 8.50.0.6

W wersji wprowadzono następujące zmiany:

 • Dodano wydruk faktur fiskalnych oraz paragonów na drukarce fiskalnej Posnet Temo Online (protokół Posnet)
 • Usprawniono działanie słownika uwag podczas edycji dokumentu
 • Poprawiono działanie filtrów kontrahenta
 • Poprawki interfejsu

WAPRO Fakturka

 • Dodano obsługę JPK FA3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.