W dniu 09.01.2020 r. opublikowana została nowa wersja moduł WAPRO PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

W aktualizacji wprowadzono następujące zmiany:

 • W „Kreatorze eksportu” na końcu dodano nowe okno, które wyświetla podsumowanie ilości wyeksportowanych dokumentów do instytucji finansowej.
 • Na oknie importu oraz eksportu zmieniono domyślną podpowiadaną datę pobrania składek. Obecnie podpowiadać się będzie poprzedni miesiąc.
 • Zmodyfikowano import uczestników w zakresie podpowiadania daty obowiązku oraz daty pierwszej składki dla uczestnika, który został zatrudniony po 01.07.2019 i posiada mniej niż 3 miesiące stażu w firmie.
 • Dodano weryfikację przypisanej umowy dla uczestnika, podczas eksportu danych,
  w przypadku gdy firma ma wprowadzoną więcej niż jedną umowę o zarządzanie.
 • Dodano możliwość usuwania uczestników, którzy nie mają wysłanej rejestracji.
 • Zmieniono sposób filtrowania i wyszukiwania pracowników na bardziej intuicyjny. Obecnie wystarczy wprowadzić część nazwiska lub imienia uczestnika.
 • Dodano możliwość usuwania deklaracji zwolnień.
 • Zmodyfikowano obsługę uczestników, którzy zostali zwolnieni lub zrezygnowali z PPK przed wysłaniem rejestracji do instytucji finansowej.
 • Rozbudowano drzewko statusów uczestników na oknie Uczestnicy. Dodano status
  • Oczekuje na rejestrację – dla pracowników, którzy przystąpią do programu w przyszłości
  • Niezarejestrowani -> Zwolnieni – dla pracowników, którzy zostali zwolnieni, przed wysłaniem rejestracji. Dla takich pracowników, w razie potrzeby będzie możliwość wysłania rejestracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *