W dniu 01.07.2021 r. opublikowano nową wersję systemu Wapro Mag o numerze 8.61.0.

W nowej wersji wprowadzono następujące zmiany.

OGÓLNE

 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa WAPRO Hybrid jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu systemu e-commerce. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano parametr „Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS” o stanach [1] Tak , [2] Nie. Parametr określa, czy program ma umożliwiać obsługę transakcji transgranicznych OSS (IOSS). Unijna procedura One Stop Shop (OSS) dotyczy głównie transakcji w sektorze B2C. Obsługa One Stop Shop wymaga rejestracji do procedury unijnej/nieunijnej (OSS), a także dla procedury importu IOSS (podmioty spoza UE prowadzące sprzedaż internetową dla klientów z UE). – P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano możliwość wprowadzenia na pozycjach dokumentów (zakładka Inne): magazynowych, handlowych oraz zamówień informacji pod jaką klasyfikację transakcji transgranicznej podlega dana pozycja („nie dotyczy”, „OSS”, „IOSS”). – P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej. – S,B,P,PP
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany. – S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano w słowniku Stawki VAT nową zakładkę Kraje UE gdzie dostępne są stawki VAT z krajów UE do obsługi pakietu e-Commerce. – P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano w stawkach w innych krajach operację grupowej aktywacji/deaktywacji stawek. – P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)). – S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych. – S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano nowy raport CR – Obroty w miesiącach wg krajów – umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce . – P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy). – S,B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy – wybór kontrahenta – PO. – P,PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.