W dniu 19.02.2018 r. opublikowano nową wersję WAPRO Mag 8.30.6

W wersji 8.30.6 wydanie 1 z dnia 2018-02-19 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

USŁUGA SMS

 • Dodano integrację z portalem SMSAPI do wysyłania wiadomości SMS – S,B,P,PP (usługa subskrypcyjna) czytaj więcej…
 • Dodano nowe parametry konfiguracji firmy w grupie Wysyłka SMS | Dostawca usługi SMS – określa jaki typ operatora (InfoBIP czy SMSApi ma być używany) Token API (OAuth) do SMSAPI
 • Dodano możliwość wysyłania zwykłych wiadomości SMS i spersonalizowanych
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości ze skróconymi linkami
 • Dodano możliwość sprawdzenia konwersji kliknięć na skróconych linkach
 • Dodano możliwość weryfikacji statusu doręczenia dla wysłanych wiadomości

OGÓLNE

 • Dodano w konfiguracji firmy nową grupę parametrów Usługi subskrypcyjne, w których dodawane będą parametry do funkcji działających jako usługi subskrypcyjne
  Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2017 r (wersja 8.3X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2018 r.. W październiku 2018 r. ukaże się wersja 8.4X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.3X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.
 • Dodano wyszukiwanie po nazwie intuicja asortymentu w oknie operacji drukarek etykietujących – B,P,PP
 • Rozszerzono okno dokumentów SAD – P,PP
 • Zwiększono wielkość pola Tytułem w dokumentach finansowych – S,B,P,PP’
 • Dodano możliwość zamknięcia programu pomimo otwartych okien kartotek bez konieczności ich zamykania (program nie zamknie się w przypadku otwartego formularza edycyjnego np. edycja towaru czy kontrahenta) – S,B,P,PP
 • Dodano parametr użytkownika Podpis e-mail – pozwala wprowadzić nazwę podpisu z programu MS Outlook, który ma być używany podczas wysyłki wiadomości email poprzez MS Outlook
 • Dodano parametr użytkownika Typ podpisu – pozwala określić typ podpisu jaki ma być stosowany html (z zachowaniem formatowania tekstu) lub tekstowy (bez formatowania)

DOKUMENTY

 • Dodano nowe kontrole dla dokumentu Faktury nieobrotowej, suma pozycji podłączonych paragonów musi być zgodna z wartością faktury nieobrotowej. Walidacja podyktowana jest koniecznością zgodności paragonów i faktur nieobrotowych w JPK – S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy „Numeracja jednolita w ramach wersji oferty” umożliwiający zachowanie głównego numeru oferty podczas tworzenia jej kolejnych wersji – P,PP
 • Dodano w komunikacie informującym o zablokowanych pozycjach z edytowanego dokumentu dostawy numery dokumentów edytowanych – S,B,P,PP
 • Dodano eksport faktur FN do JPK_VAT – S,B,P,PP
  KONTRAHENCI
 • Dodano pytanie z możliwością skopiowania dodanego adresu do historii jako adres aktualny jeśli ostatnio dodany do historii jest inny niż aktualny – S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne dodawanie kontrahenta do listy zaznaczonych kontrahentów, która ma zaznaczony nowy parametr „automatycznie dodawaj każdego nowego kontrahenta” – B,P,PP
 • Dodano możliwość wyeksportowania cen indywidualnych z cennika kontrahenta do Excela – B,P,PP
  ASORTYMENT
 • Dodano możliwość ukrycia części pól na karcie 1) Informacje podstawowe w edycji towaru poprzez przycisk Zaawansowane. W związku z tym przeorganizowano pola na tej zakładce. Opcja zapamiętuje się dla danego użytkownika. S, B, P,PP
 • Dodano automatyczne proponowanie daty od i daty do na bieżący dzień oraz ceny netto oraz ceny brutto na aktualną cenę domyślną sprzedaży w polach promocji w trakcie włączenia ceny promocyjnej w edycji towaru – S,B,P,PP
 • Dodano obsługę pola Indeks producenta w imporcie/eksporcie z/do pliku CSV – S,B,P,PP
 • Poprawiono proces synchronizacji kartotek asortymentowych tak aby sprawdzana była na samym początku konfiguracja pól do transferu pomiędzy magazynami – B,P,PP
  ZLECENIA SERWISOWE
 • Dodano filtrowane wg kodu egzemplarzowego w filtrze F8 asortymentu podczas dodawania nowego urządzenia do listy urządzeń (zakładka 2) zakresy, daty w oknie filtra) – B,P,PP
 • Zmieniono na wydruku zlecenia serwisowego aby w polu Zleceniodawca drukowana była pełna nazwa kontrahenta – B,P,PP
 • Dodano możliwość stosowania zmiennej Numer fabryczny urządzenia w szablonie SMS dla zlecenia serwisowego, – B,P,PP
  WYDRUKI
 • Zmieniono czcionkę do wydruku kodu kreskowego na dokumentach. Wymiana powoduje większą czytelność czcionki dla czytników – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wywołania domyślnego raportu Crystal Reports dla zlecenia produkcyjnego – P,PP
  GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Przesunięto wykonanie gniazd rozszerzeń tabeli dodatkowej (XLYU oraz XLYA) przed komunikatem o usunięciu wiersza tabeli – P,PP
  e-Poczta
 • Dodano podpowiadanie adresów email w trakcie wpisywania tekstu w pola Do, DW oraz UDW (email podpowiada się po 3 znakach)
 • Dodano obsługę przesyłania obrazów wklejonych do wiadomości i odbieranych u innych użytkowników np. w MS Outlook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.