W dniu 10.03.2023 r. opublikowano nową wersję programu Wapro Kaper – księga przychodów i rozchodów o numerze 8.81.0.

W nowej aktualizacji wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych:

  • PIT-36 (30)
  • PIT-36L(19)

Nowe formularze obejmują zmiany związane z rozliczaniem podatku dochodowego wg przepisów Polskiego Ładu. Udostępniana wersja wypełnia automatycznie większość pól deklaracji, w szczególnie w kluczowych załącznikach takich jak PIT/B, PIT/O i PIT/D jak też oczywiście w obu głównych formularzach.

Program uzupełniono o dodatkowe zestawienia, z których obliczone kwoty przenoszone są do załącznika PIT/B obu deklaracji. Zestawienia te mają służyć wyjaśnieniu pochodzenia kwot przychodów z działalności gospodarczej i zasiłków macierzyńskich, szczególnie w przypadku, kiedy podatnik korzysta z trzech dużych ulg polskiego ładu (ulga dla powracających z zagranicy, dla wielodzietnych i dla pracujących emerytów). Opis znajduje się w dokumentacji programu.

Zaktualizowane zostały również algorytmy obliczania kwot deklaracji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi sposobu naliczania miesięcznej ulgi w zależności od przychodów prawnych opiekunów dzieci.

  • Zweryfikowano aplikację pod kątem zgodności z SQL Server 2022 a także wprowadzono komunikaty informacyjne o zakończeniu wsparcia dla SQL 2014.

Weryfikacja licencji firm – dodany został mechanizm weryfikacji licencji firm zarejestrowanych w programie. Nie dotyczy wariantu BIURO i ODCZYT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *