W dniu 01.08.2019 r. opublikowano nową wersję systemu kadrowo płacowego WAPRO Gang.

Wersja zawiera zmiany dotyczące zerowego PIT dla osób do 26 roku życia oraz rozszerzenia związane z modułem PPK.

Pełna lista zmian w wersji:

Zmiany techniczne

  1. Zaktualizowano moduł WAPRO PPK do wersji 8.41.4 zawierającej wydruki deklaracji uczestników oraz możliwość wymiany danych poprzez WebService z Agentem Transferowym „PKO BP Finat”.
  2. Uaktualniono dane urzędów skarbowych w słowniku podpowiadającym kod urzędów skarbowych.

Zmiany merytoryczne

  1. Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1394). W kartotece „Podstawowe dane podatkowe” dodano możliwość zaznaczenia wyłączenia naliczenia zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia w roku 2019 oraz włączenia naliczenia zaliczki dla tych osób w latach następnych. W obliczeniach list płac oraz zawieraniu umów zleceń dodano kontrolę przekroczenia kwoty limitu określonego w ustawie oraz kontrolę wieku na podstawie daty wypłaty listy.
  2. Do pozycji menu „Wydruki kadrowe” dodano szablon „Oświadczenie dla osób do 26 roku życia”.
  3. Wprowadzano zmiany w wydrukach świadectw pracy wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (Dz. U. 2019 r. Poz. 11971) zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, polegające na usunięciu z wydruków imion rodziców.
  4. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7 zastąpiono nowym wzorem druku opublikowanego przez ZUS ERP-7. Zmodyfikowano również załącznik do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Do systemu dodano kartotekę firmy „Upoważnienie ERP7”, w której można zarejestrować dane dotyczące pełnomocnika upoważnianego przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia. Kartotekę „Wynagrodzenie do Rp_7 rozbudowano o pozycje występujące na zaświadczeniu ERP-7, a kartotekę „Okresy nieskładkowe do Rp_7” o pole opis służące m.in. do wprowadzania imion dzieci na które korzystało się ze świadczenia”.
  5. Do listy wydruków list płac dodano szablony wydruków „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” i „Lista podstawowa tabela PPK CR” zawierające składki pracownika na PPK.
  6. Do wydruków kontrolnych dodano raport „Raport RPA„.
  7. Dostosowano działanie mechanizmu tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do informacji ZUS z dnia 11.07.2019 o wykazywaniu w polu 27 raportu RCA „kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego” kwoty składek pracodawcy na PPK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.