W dniu 07.01.2020 r. opublikowana została nowa wersja systemu do fakturowania WAPRO Fakturka.

Nowa wersja wprowadza szereg zmian w zakresie obsługi Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Pełna lista zmian:

  • Dodano możliwość oznaczania dokumentów kosztowych jako podlegające pod mechanizm podzielonej płatności
  • Dodano na wydruku korekty oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” dla korekty faktury o wartości > 15 tys. brutto, które oznaczono jako mpp lub zawierają przynajmniej jedną pozycję oznaczoną jako mpp
  • Dodano na wydruku faktury sekcję prezentującą kwoty wynikające z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • Dodano możliwość ręcznego oznaczenia dokumentu jako podlegający pod mechanizm podzielonej płatności
  • Dodano możliwość oznaczania towaru z poza kartoteki jako podlegający pod mechanizm podzielonej płatności podczas wprowadzania go na dokument
  • Dodano oznaczenie gwiazdką (*) na wydruku Rejestr VAT Sprzedaży przy dokumentach podlegających pod mechanizm podzielonej płatności
  • Dodano parametr konfiguracyjny pozwalający określić czy dokumenty podlegające pod mechanizm podzielonej płatności maja być oznaczane automatycznie (wg kryteriów ustawowych), ręcznie czy zawsze bez względu na to co użytkownik wprowadzi na dokument
  • Dodano eksport znacznika czy dokument podlega pod mechanizm podzielonej płatności do pliku XML dla systemów F-K dla faktur sprzedaży i faktur kosztowych
  • Dodano możliwość eksportu tylko dokumentów kosztowych do pliku XML wymiany danych dla systemów F-K

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *